Nå erstattes BIOS

Nå erstattes BIOS

Endelig! Store harddisker setter fortgang i å bytte ut den tradisjonelle BIOS-en med UEFI.

Western Digital, Hitachi og Seagate har lansert harddisker på over 2 terabyte, hvilket er grensen for hva de fleste pc-er kan starte opp i fra. Videre vil en del pc-er kunne ha problemer med å utnytte hele kapasiteten på de nye store harddiskene – dette kan imidlertid være mer avhengig av selve operativsystemet.

De nye harddiskene skaper altså problemer på to nivåer – både maskinvaremessig i henhold til BIOS og programvaremessig i henhold til operativsystem. Og det er langt fra første gang man ser problemer knyttet til kapasiteten på harddisker og problemer både med å utnytte hele kapasiteten og oppstart. Sist gang var problemet harddisker på over 137 gigabyte. Mye bunner i at man gjennom utviklingen av pc-ene på disse områdene har vært knyttet til arkitektur som skal være bakoverkompatibel, samtidig som man har sett «enkle løsninger» – løsninger som strengt tatt bare har løst problemet for en viss periode.

Løsningen i problemet denne gang ligger å erstatte et av de grunnleggende elementene i pc-arkitekturen – BIOS. Arkitekturen rundt dette erstattes med Unified Extended Firmware Interface.

En del med allerede

Det er allerede en del pc-er som benytter UEFI i stedet for tradisjonell BIOS. I hovedsak er det snakk om bærbare pc-er og stasjonære pc-er fra en del av de store produsentene. For mange av disse pc-ene kan det grensesnittmessig se ut som en tradisjonell BIOS.

Apple er en av aktørene som fult ut har gått for UEFI. Dette ble tatt i bruk da de i 2006 gikk over til å benytte prosessorer med x86-arkitektur.

Fra hovedkortprodusentene har vi fått tilbakemeldinger om at det nå settes fortgang i dette, men hvor raskt det jobbes varierer. Enkelte aktører har allerede hatt en del modeller hvor det har vært mulig å installere UEFI i stedet for BIOS. Dette har vært en del av forberedelsene som har vært gjort for å forberede seg på en større overgang.

Gigabyte uttaler til oss at de ser for seg at UEFI-baserte hovedkort vil komme i større omfang i løpet av andre halvår 2011. Trolig vil man her i første omgang se modeller som leveres med BIOS, men hvor UEFI vil være et alternativ som er opp til brukeren å benytte. Bakgrunnen her legges i at de først i andre halvår mener de har løsninger som vil generelt være like gode som dagens BIOS-implementasjoner.

MSI forteller oss at de har utviklet UEFI for dagens P55-hovedkort, men kortene ble levert med tradisjonell BIOS. UEFI-utviklingen var kun for internt bruk – da trolig som et ledd i å bygge opp kompetanse rundt dette. For utviklerne er det store forskjeller – BIOS-er har blitt skrevet i Assembly, mens UEFI skrives i C++. MSI uttaler videre at de fleste av deres bærbare pc-er benytter UEFI allerede. Nettopp dette har vært et element som har spilt med for at enkelte av MSIs modeller har vært populær for «Hackintosh»-løsninger – altså installasjon av Mac OS X på vanlige pc-er.

MSI mener de skal ha flere hovedkort på markedet med UEFI allerede i år, samt at deres hovedkort for Intels kommende prosessorplattform, Sandy Bridge, kun vil leveres med UEFI. Sandy Bridge kommer på markedet i 2011.

Også hos Asus har det tidligere vært enkelte modeller med UEFI. Dette skal imidlertid komme for fullt med Sandy Bridge. Her er modeller blitt forhåndsannonsert allerede.

Løsningene for eldre pc-er

Pc-er uten UEFI vil i utgangspunktet ikke kunne starte opp fra harddisker som er større enn 2 terabyte. Western Digital har imidlertid lansert tilleggskort som skal gjøre det mulig. Trolig vil man se flere slike tilleggskort komme.

For å starte opp fra disker større en 2 terabyte vil man videre trenge 64-bit-versjonen av Windows Vista eller Windows 7 i kombinasjon med UEFI. Windows Vista og Windows 7 i 32-bit-versjoner vil kunne ha diskene som sekundærdisker. For Windows XP blir det mer komplisert, og av flere årsaker kan det virke som man bør unngå dette, selv om 64-bit-versjonen skal ha støtte. Et annet element her er at de nye, store harddiskene benytter sektorstørrelse på 4 kilobyte i stedet for 512 byte, og det benyttes da en form for kompatibilitetsmodus under Windows XP. Også for Windows Vista bør man påse at man har Service Pack 1 installert – helst bør man også installere Windows Vista via en installasjonsplate som har SP1 integrert.

For eksterne harddisker med usb-grensesnitt får man ikke de samme begrensningene. Kjøper man en harddisk selv for å montere i et usb-kabinett må man sjekke at Serial ATA-til-USB-broen i kabinettet støtter disker over 2 terabyte.

NAS

Et sentralt element for at det kommer større harddisker er for å redusere antallet disker som trengs i større lagringsløsninger. Men også mange har tatt i bruk NAS, altså nettverksdisker, i privat sammenheng.

Tilbakemeldingen fra produsentene så langt er at de ikke har fått gjennomtestet de nye harddiskene i deres løsninger. For en rekke eksisterende modeller skal det imidlertid, teoretisk sett, være støtte for de nye store diskene. Her kan det imidlertid også være forskjeller innenfor modellene fra samme produsent. Anbefalingen fra blant annet Synology og Qnap er at man ikke tar i bruk disker på over 2 terabyte før de har fått testet de nye diskene og oppdatert sine kompatibilitetslister. De fleste tradisjonelle NAS-er er basert på Linux, der man har løsninger for å komme rundt problematikken også for oppstart fra harddisker over 2 terabyte.

Flere muligheter med UEFI

UEFI gir også funksjonalitetsmessige muligheter. Man kan ha et brukergrensesnitt som minner om en tradisjonell BIOS. Men det gir også mulighet for et grafisk brukergrensesnitt og styring via mus. Hvordan pc- og hovedkortprodusentene vil utnytte dette gjenstår å se. Vi håper man kan se enkle verktøyløsninger som en del av UEFI. For eksempel systemdiagnosefunksjoner, diskverktøy som for eksempel diskkloning og generelt mer brukervennlige løsninger for avanserte funksjoner. For eksempel har man de siste årene sett verktøy for overklokking til Windows. BIOS har gitt bedre muligheter, men det har samtidig vært vanskeligere å forstå hvordan disse kunne utnyttes for den jevne bruker.

Se også:
- Wikipedia: GPT
- Wikipedia: UEFI

Les om: