Når maskinen stopper opp

Når maskinen stopper opp

Av og til hender det at datamaskinen er som sirup, ja, noen ganger stopper den til og med helt opp.

Når dette skjer, kan det være lurt å gi den en liten tenkepause. Hvis du har tålmodighet nok til å la maskinen komme tilbake til denne verden igjen, gå til Start-menyen, klikk på Slå av datamaskinen og Start på nytt.

Hvis den ikke finner seg sjæl, men tastaturet fortsatt er operativt, trykk på Ctrl-Alt-Del for å åpne Oppgavebehandling (Task Manager i Windows Vista). Gå til skillearket Programmer og se i Status-kolonnen etter programmer som har som status «Svarer ikke». Klikk på knappen Avslutt oppgave for de det måtte gjelde. Gå deretter til skillearket Prosesser og se etter prosesser som bruker 100 prosent av prosessorkraften (eller 50 prosent hvis du har et to-kjernet system). Hvis det ikke finnes noen, gå til menyen Slå av > Start på nytt eller trykk på Alt-U, deretter R for å starte Windows på nytt.

Hvis verken tastaturet eller musen din svarer, trykk på Caps Lock-tasten din. Hvis Caps Lock-lyset ikke endrer seg er det ingen kommunikasjon mellom tastaturet og datamaskinen din. Hvis heller ikke musepekeren flytter på seg når du rører på den, gjelder det samme her. Enten er du nødt til å starte datamaskinen på nytt, eller så er det noe galt med musen og tastaturet ditt. Hvis de er i ledninger, dra de ut og sett de tilbake igjen. Hvis de er trådløse, trykk på reset-knappene, eller bytt batterier – eller begge deler.

Siste utvei er rett å slett en omstart av datamaskinen din. Du risikerer å miste arbeid som ikke var lagret før problemet oppstod, men hvis du ikke har noe valg så trykk og hold nede strømknappen til systemet i fem sekunder. Hvis du er så uheldig at ikke engang dette fungerer, dra ut strømkabelen helt. Ta ut batteriet om det gjelder en laptop.

Les om: