Norsk golfmagasin på iPad

Norsk golfmagasin på iPad

iGolf Norge er heldigital satsning.

Nå er det kommet en egen app for det heldigitale golfmagasinet iGolf Norge.

Dette fletter seg fint inn i den nevne tilveksten vi har sett av iPad-apper fra norske medier.

Blant bokforlagene er det spesielt Gyldendal som har gjort seg bemerket, men også Faktaforlaget og Notabene er frempå.

Les også: Playboy på iPad

For avisene finnes det egne apper fra blant annet VG, Aftenposten, Adresseavisen, Fredrikstad Blad, Bladet Nordlys og Dagens Næringsliv.

På bladfronten var Hjemmet Mortensen tidlig ute med en iPad-spesialversjon av temanummeret Bonytt Bad. Videre finner vi blant annet Journalisten Digital samt en rekke publikasjoner som selges digitalisert gjennom den digitale kiosken Zinio.

Stort sett snakker vi om innhold som finnes i trykt form fra før og som nå tilrettelegges for iOS enten som en ren digitalisering (for eksempel dagens avis side for side) eller i en enhanced versjon (bruk av multimedia sammen med tradisjonelt innhold) eller i en kombinasjon av tradisjonelt og interaktivt innhold - gjerne der innhold fra for eksempel avisenes fortløpende oppdaterte nettsider smeltes sammen med innhold fra trykt utgave, og kanskje med enkelte interaktive elementer med for eksempel deling av innhold mot sosiale medier.

Les også: Bonytt iPad-app på badet

Felles for alle er at vi fremdeles ikke er vant med tradisjonelt skrevet innhold i tavleform, og spesielt ikke med tanke på betalingstjenester. Avisene ønsker ikke å gjenta problemet med gratis nettsider som kun er begrenset inntektsbringende. Men samtidig ønsker de likevel ofte å gjøre iOS-appene mer levende enn en ren gjengivelse av en papirutgave.

Også tidsskrifter sliter med å finne den digitale formen på berøringsskjermer dersom man ønsker seg noe mer engasjerende enn ren side-blaing slik vi er vant med fra kioskutgaven. Bonytt Bad kom langt med dette, og vi ser frem til neste temanummer.

Les også: VG+ på iPad

Men denne artikkelen handler egentlig om det nye digitale tilskuddet på iOS-tidsskriftfronten - en egen app for det heldigitale golfmagasinet iGolf Norge. Innholdsmessig er dette delvis egenutviklet, med fokus på opplevelser, reise og opphold - og delvis oversatt innhold fra et engelsk golfblad. Og man henvender seg til en liten, men eksklusiv målgruppe av golfinteressert (norsktalende) nordmenn.

Selve innpakningen og digital publisering leveres av Texterity, men designmessig står iGolf Norge på egne ben. Om enn noe vaklevorent, om sant skal sies. Det mangler en klar grafisk profil om appen skal fremstå som en helhetlig digital publikasjon med sammenhengende flyt og ikke bare en rekke bilder som er lagt opp etter hverandre.

Ikke noe som ikke kan fikses med en omgang med grafisk avdeling - vi kan se en forbedring i forhold til den første testutgaven. Vi ønsker lykke til videre på (golf)banen - og håper at modellen er bærekraftig og at flere dermed får øynene opp for selvpublisering av digital innhold.

iGolf Norge for iOS kan lastes ned gratis fra iTunes App Store her.

Via Golferen.

PS: Alternativt finnes blant annet Condé Nasts engelskspråklige Golf Digest Magazine for iPad i iTunes App Store her.

PPS: Dersom du er mer i humør til å spille et slag golf på din iPad så anbefaler vi Let's Golf HD - 29 kroner fra iTunes App Store her . Demovideo nedenfor.

Les om:

Komponenter