Now Software er historie

Now Software er historie

Now Software, som står bak programvare-klassikere som Now Up-toDate, er nedlagt.

Now Up-to-Date and Contact var et av de tidlige avanserte kalender- og kontaktdatabase-programmene for Mac. Programmet var populært, og det knyttet seg alltid stor spenning til lanseringen av nye versjoner.

Men begrensede ressurser gjorde at firmaet bak produktet, Now Software, nærmest brakk nakken i forsøket på å utvikle en ny og mer avansert versjon, Now X, som skulle skrives om igjen omtrent fra scratch.

Now X ble vist for første gang på Macworld Expo i San Francisco i 2007, men kom ikke ut før i 2009, og fikk da kraftig kritikk for mange feil og dårlig ytelse.

Avskjedsbrev

Deleier og sjef for Now Software, John Wallace, har nå lagt ut et brev til kundene på internett der han kunngjør at firmaets daglige virksomhet nå er nedlagt og at alle medarbeiderne er oppsagt.

I brevet skriver Wallace at oppgaven med å utvikle det nye Now X-programmet viste seg å bli en altfor stor belastning på selskapets begrensede ressurser. Inntektene som selskapet har i dag, er ikke nok til å fortsette å utvikle, markedsføre og selge selskapets produkter eller til å gi kundestøtte, heter det.

Wallace har etablert et nytt nettsted som skal gi støtte til eksisterende kunder, blant annet med brukerforum og mulighet for å laste ned programvaren, vel å merke hvis man allerede har en programvarelisens fra Now Software. Noe forlenget programvaresalg til nye kunder ser det ikke ut til å legges opp til.

Now Software ble oppkjørt av Qualcomm i 1997 og solgt videre til firmaet Power On Software i 1999. Dette firmaet endret navnet tilbake til Now Software fire år sendere.

Og nå er det altså slutt for Now.

Les om:

Komponenter