Ny Nvidia-driver løser problemer i Vista

Ny Nvidia-driver løser problemer i Vista

Nvidia forceware 158.18 tilbyr flere nyheter og retter opp feil i Windows Vista.