Nye oppgaver for SQL Server

Nye oppgaver for SQL Server

Med SQL Server 2008 ønsker Microsoft å utvide perspektivet om hva man egentlig kan bruke en database til.

SQL Server hadde sitt utspring i 1989 da klientverktøyet stammet fra Ashton-Tate og databasemotoren var hentet fra Sybase. Det hele gikk på OS/2, men etter et par år kom versjon 4,5 som var optimalisert for NT 3.51-plattformen.

En mer brukervennlig versjon kom så i 1995/1996 i versjon 6.5, fremdeles med mye Sybase-ingredienser. SQL har alltid vært en serverdel og således vært knyttet til server-OSene. I 1998 kom versjon 7.0 som var et rent Microsoft-produkt.

Her fant vi et nye database-arkitektur og alle fremtidige versjoner opptil i dag har vært basert på denne versjonen. SQL Server 2000 åpnet for å kjøre en database over flere servere, og hadde 64-bits støtte. I SQL Server 2005 kom så et større fokus på .Net og XML samt tabellpartisjonering.

Utvider mulighetene

En relasjonsmotor og en lagringsmotor har alltid vært til stede i SQL Server, og er stadig de viktigste brikkene. Men elementer og moduler som BI, OLAP, .Net, XML, SOA har gjort SQL Server større og mer fleksibel. I SQL Server 2008 er det hele tett knyttet mot Visual Studio, og skal være enklere enn tidligere for utviklere.

Microsoft ser for seg at bruksområdene til databasen vil øke i omfang i tiden som kommer. – Det vil jo være mye enklere å navigere og finne ulike filtyper hvis de ligger i en database, sier Microsofts Jon Jahren til Nettverk & Kommunikasjon.

Han sikter til at en database i dag kan bestå av mye mer enn kun dokumenter og tradisjonelle filer. Digitale media, kartdata og gps-informasjon er eksempler som støttes i SQL Server 2008 (som for øvrig tidligere gikk under kodenavnet Katmai).

2008-versjonen tar mål av seg å gjøre data-administrasjonen selvoptimaliserende ved hjelp av SQL Server Always On-teknologier. Det er ellers innført bedre komprimeringsfunksjonalitet som også skal forbedre skalerbarheten.

LES OGSÅ: Serverpakke fra Microsoft klar i november

Resource Governor gjør det mulig å reservere ressurser for visse brukere eller oppgaver. Vi finner også integrerte muligheter for transparent kryptering og komprimering av backuper.

SQL Server 2008 støtter ADO.NET Entity Framework og rapporteringsverktøy, replikering og definisjoner er basert på Entity Data Model. SQL Server Reporting Services har hentet kartleggingsfunksjonalitet fra datavisualiseringsprodukter ervervet gjennom oppkjøpet av Dundas Data Visualization Inc.

Administrasjon

Declarative Management Framework gjør det nå mulig å konfigurere regelsett og restriksjoner for hele databasen eller for kun visse tabeller. Versjonen av SQL Server Management Studio inkludert i SQL Server 2008 støtter IntelliSense for SQL-forespørsler mot SQL Server 2008 Database Engine.

Dette kan brukes sammen med Policy-Based Management - et policy-basert system for å administrere en eller flere forekomster av SQL Server 2008. For administratorer på jakt etter ytelsesforbedringer, finnes det nå en utvidet samling av ytelsesdata og nye verktøy for rapporter og overvåking.

Minneadministrasjon, infrastrukturkonsolidering og enklere konfigurasjon skal kunne oppnås via sentralisert administrasjon, samt ved hjelp av API for alle konfigurasjonsinnstillingene.

Av andre nyheter kan vi nevnte Full Text Search som gjør overgangen mellom Text Search og relasjonsdata sømløs. NULL-data legger nå ikke beslag på noe fysisk lagringskapasitet, og 8 KB-grensen for User-Defined Types (UDTs) er fjernet slik at brukerne kan utvide denne størrelsen. Integrasjon med Microsoft Office 2007 er også på plass.

LES OGSÅ: WS 2008: Raskere, sikrere og enklere

Ulike versjoner

SQL Server 2008 kommer i syv ulike versjoner. Enterprise er flaggskipsversjonen hvor alle de nye godsakene finnes. Her kan man skalere opptil det operativsystemet håndterer når det gjelder cpu og minne. Prisen ligger på rundt 25 000 dollar.

Forskjellene mellom Enterprise og Standard ser ut til å bli større enn tidligere, og Standard-versjonen støtter maks fire cpu-er og maks en to noders klyngeløsning. Ellers mangler det rundt 50 funksjoner som er å finne i Enterprise-versjonen. Dette er blant annet innen funksjonalitet for høy oppetid, støtte for store databaser og store transaksjonsvolumer. Prisen ligger her på rundt 6 000 dollar.

Workgroup-versjonen er mye lik Standard-versjonen, men mangler funksjonalitet for BI, disaster recovery og høy oppetid. SQL Server 2008 Web er en ny versjon som er utviklet spesielt for hosting-selskaper. Express-versjonen er gratis og tiltenkt å kjøre på en desktop med én bruker og liten arbeidslast. Denne kan også benyttes til små webservere. Compact-versjonen er også gratis og kan brukes til å lage mindre applikasjoner. I tillegg finnes det også en Mobile-versjon.

Komponenter