Nytt liv for hjemme-pc

Nytt liv for hjemme-pc

Nå er det igjen mulig å tjene penger på hjemme-pc-ordningen.

I en årrekke kunne ansatte i norske bedrifter og organisasjoner kjøpe datautstyr med gode rabatter. Hjemme-pc-ordningen kunne strekkes til å omfatte flatskjermer, digitalkameraer og projektorer, og hadde ikke noe tak. Ordningen ble innført i 1997 som et skattefritak for å låne og kjøpe datautstyr gjennom arbeidsgiver. Formålet var å heve it-kompetansen til nordmenn, og fra 2000 til 2005 benyttet rundt 70 000 nordmenn seg årlig av ordningen.

Men da regjeringen i oktober 2005 endret vilkårene for ordningen var mange i bransjen bekymret for at de ikke ville klare å levere gode nok løsninger til under 10 000 kroner, som ble ordningens nye tak ved bruttotrekk i lønn.

I dag, to år etter, har lavere priser på produktene gjort at situasjonen i stor grad tilpasset seg den nye hverdagen.

- Mens fjoråret var ganske kjipt er hjemme-pc-markedet nå i ferd med å ta seg opp igjen, og det er en god del forhandlere som har store anbud ute nå, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

Bråstopp i markedet

Helt frem til slutten av 2005 hadde ordningen gitt hyggelige inntekter for leverandører av hjemme-pc og annet datautstyr. Men 14. oktober det året innførte Bondevik-regjeringen et tak på ordningen. Alt stoppet opp, og ingen solgte noe som helst. Kunder og leverandører måtte ta en pause for å sette seg inn i det nye regelverket, og leverandørene måtte mobilisere. Dessuten var det usikker om Stoltenberg-regjeringen ville endre reglene.

For Complit førte endringene i ordningen til et betydelig fall i omsetningen. Før kuttene lå prisen på en gjennomsnittlig bestilling hos forhandleren på rundt 24 000 kroner pluss moms. Men da omsetningen per enhet ble redusert med 75 prosent, førte det til en samlet omsetningsnedgang på rundt 20 millioner kroner.

- Det ga helt klart bekymringer for oss med arbeidsgiveransvar og 20 ansatte. Det var mange søvnløse netter, sier daglig leder Per-Magnus Grøsvik i Complit.

En annen forhandler som fikk merke konsekvensene av kuttene i ordningen var Stretto. De tapte på sin side et sted mellom 21 og 24 millioner kroner på regjeringens beslutning.

- Det ble en bråstopp over natta. Vi hadde mange store leveranser, og det var en kjempeutfordring når kostnadene løp og inntjeningen stoppet opp, sier Lasse Sten i Stretto.

Lite konkurranse

Den nye regjeringen endret ikke reglene og beholdt Bondeviks satser. Og nå er aktiviteten i hjemme-pc-markedet på vei tilbake, og forhandlerne forteller om en økt interesse.

- Vi har for så vidt ikke sett noen lysende resultater ennå, men vi er på full fart opp igjen. Faktisk er antall pakker snart på linje med tidligere, til tross for bortfallet i omsetningen. Det sier Tom Ivar Solbakken i Nicator, som var blant de største forhandlerne av hjemme-pc før ordningen ble endret.

For Complit tok salget seg opp igjen rundt et års tid etter at den nye ordningen var på plass. Per-Magne Grøsvik er fornøyd med salget i 2007 så langt, og satser på å doble omsetningen i løpet av året.

- Vi opplever en økende interesse for ordningen, og de siste trekvart årene har det virkelig begynt å falle på plass igjen, sier Grøsvik.

Stretto leverte sine første hjemme-pc-er under den nye ordningen i januar 2006. Lasse Sten sier at han under omstendighetene er godt fornøyd med fjoråret. Han mener det er lite konkurranse på markedet, og er optimistisk når han ser på tallene for første halvår i år.

- Ordningen har tilpasset sen nye reglene på en veldig grei måte. Vi skrek da grensa ble satt ned, men i ettertid har jo prisene på produktene falt. Nå suser det fint. Vi tjener penger og verden er god, sier Sten.

- Fremdeles gunstig

En av grunnene til at flere bedrifter nå etterspør hjemme-pc-løsninger er at det er mulig å få gode løsninger for pengene. Dagens satser gir mulighet til et bruttotrekk på inntil 280 kroner per måned. Med tre års finansieringsperiode blir det da mulig å kjøpe utstyr for rundt 10 000 kroner. Prisene på datautstyr har stupt siden ordningen ble endret, og i dag er det fullt mulig å få en bra stasjonær eller bærbar hjemme-pc med flatskjerm og skriver for under 10 000 kroner.

- Det er fortsatt en gunstig ordning. Leverandørene har etter hvert blitt flinke til å lage modeller med gode spesifikasjoner innenfor dagens satser, sier Tom Ivar Solbakke i Nicator. Han tror på økning i salget fremover. Først og fremst fordi mange av Nicators gamle kunder er i ferd med å fornye kontrakter og ordninger.

Lasse Sten mener også ordningen er fordelaktig for både forhandlerne og kundene, og trekker frem rabattene som en av de store fordelene for sistnevnte. Avhengig av kundens lønnsnivå vil de få fra 30 til 49 prosent avslag i prisen ved å kjøpe utstyr gjennom en hjemme-pc-ordning. Kostnadene fordeles over en valgfri tidsperiode, vanligvis tre år.

- Nå som også renta er på vei opp blir nok folk litt mer bevisste på hva og hvordan de kjøper. Om det blir noen boom vet jeg ikke, men ordningen står foran en oppblomstring, sier Sten.

Bærbart mest etterspurt

En av distributørene som har merket økende interessen for hjemme-pc blant sluttkunder og forhandlere er Itegra. De har jobbet målrettet med å fornye satsingen i dette markedet siden starten av 2007.

Det innebærer at de har satt ned en gruppe på tre personer som jobber dedikert med hjemme-pc. I tillegg har de lansert portalen pchjem.no, som skal gjøre det enklere for forhandlerne å tilpasse sine tilbud til bedriftene.

Lars Seeberg er administrerende direktør i Itegra og mener det hittil er få aktører både på distributør- og forhandlersiden som ser mulighetene i hjemme-pc-markedet.

- Det er merkelig at ikke flere av forhandlerne kaster seg på ordningen. Etterspørselen hos bedriftene der ute er stor, det er i hvert fall tilbakemeldingen fra forhandlerne vi jobber med, sier han.

Itegra selger mye av de stasjonære maskinene til Fujitsu Siemens, Acer og HP i tillegg til sine egenproduserte pc-er. Men Lars Seeberg forteller at det er de bærbare pc-ene som er klart mest etterspurt hos forhandlerne av hjemme-pc.

Det kan Tom Ivar Solbakken i Nicator bekrefte.

- I dag er kommer 70-75 prosent av omsetningen fra de to bærbare modellene våre, sier han.

Tjener på nettotrekk

Med det nye regelverket ble det forbudt med bruttotrekk av utstyr som befant seg i grenseland for hva som kunne kalles datautstyr, som for eksempel videokameraer og tv-er. Også skrivere ble utelukket fra ordningen.

Men etter hvert begynte flere forhandlere å tilby en kombinasjon av bruttoordning og nettoordning. Ved å kjøpe datautstyr på bruttoordningen til 10 000-kroners-grensen var nådd, kunne kundene fortsette handelen på nettolønnsordningen med arbeidsgiver som garantist.

I begynnelsen var det store spørsmålet om bedriftene ville være interessert, men alt tyder på at nettolønnstrekk har vært en stor suksess.

- Av og til er det begrenset hva man får for 10 000 kroner. Vi har mange kunder som ønsker seg en slik kombinasjon av brutto- og netto-trekk, og da leverer vi kameraer, skjermer og hva det skulle være, sier Per-Magnus Grøsvik.

Han anslår at rundt 30 prosent av Complits bedriftskunder lar de ansatte handle for over 10 000 kroner og dermed på nettolønnstrekk.

Stretto tilbyr også kundene maskiner som er kraftigere enn de som er tilgjengelig innen bruttotrekksordningen. Lasse Sten forteller imidlertid at det er tv-er, mp3-spillere, skrivere og enkelte andre småprodukter det går mest av.

Nicator satser på sin side på å levere mest mulig av det sluttbrukerne trenger innenfor månedsbeløpet på 280 kroner.

- Vi mener det er enklere både for arbeidsgiver og arbeidstaker å slippe to eller tre ulike lønnstrekk , sier Tom Ivar Solbakken.

Men Nicator tilbyr også kombinasjonsordninger hvis bedriftene etterspør det. På nettbutikken kan den enkelte ansatte betale både med kredittkort eller gjennom finansiering.

Volum gir inntjening

Men skal hjemme-pc-butikken skal gå rundt krever dette at forhandlerne retter seg mot volumsalget. Det mener i alle fall Fredrik Syversen i IKT Norge.

- De store casene er veldig attraktive, men å jobbe med små og mellomstore bedrifter er nok ganske tungt. I markedet for bedrifter med mindre enn 100 til 150 ansatte er det nok vanskelig å tjene penger, sier Syversen, IKT Norge.

Det kan også forhandlerne bekrefte.

- Det er absolutt blitt et volumprodukt i mye større grad enn tidligere, sier Tom Ivar Solbakken.

Per Magne Grøsvik og Complit forteller at økningen i volum etter hvert har tatt igjen for reduksjonen i inntjeningen.

- Skulle jeg startet på scratch i dag er nok ikke hjemme-pc det jeg ville satset på først. Men vi fortsetter fordi vi har et godt kundegrunnlag. Kundene kjenner oss og vet hva vi står for, og de bestiller hele tiden nye påfyllingsrunder.

Komponenter