Overfør blokkerte avsendere

Overfør blokkerte avsendere

Det er mulig å importere eller eksportere listen med blokkerte avsendere fra en e-postkonto til en annen i Outlook 2003. Gjør følgende:

Gå til menyen Verktøy og velg Alternativer. Gå til skillearket Innstilinger og klikk på knappen Useriøs e-post. Gå til skillearket Blokkerte avsendere. Klikk på knappen Eksporter til fil.

Overfør filen til datamaskinen med den andre e-postkontoen. Når du skal importere filen inn igjen, følger du samme prosedyre, med unntak fra det siste, hvor du klikker på knappen Importer fra fil i stedet.

Les om: