Overfør blokkerte avsendere

Overfør blokkerte avsendere

Det er mulig å importere eller eksportere listen med blokkerte avsendere fra en e-postkonto til en annen i Outlook 2003. Gjør følgende: