Overvåker diskhelsa

Overvåker diskhelsa

Acronis gjør det enklere å sjekke at harddisken har det bra.

Harddiskene har en årrekke støttet en teknologi som kalles S.M.A.R.T. - Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology. Dette er en teknologi som i noen tilfeller kan være i stand til å fortelle deg at noe er galt med harddisken før den slutter å fungere helt. Det gis også mulighet til å sjekke temperaturen på harddisken.

Det finnes en rekke programmer for å lese av S.M.A.R.T.-informasjonen. Problemet med en del av dem er at det ikke gjøres noen tolkning av verdiene, og for brukere flest kan løsningene dermed være vanskelig å forstå.

LES OGSÅ: TEST: WD My Book 3.0 - Stor og rask

Acronis Drive Monitor fungerer slik at programmet skal gi beskjed til brukeren hvis man får unormale S.M.A.R.T.-verdier, i tillegg til at programmet kan rapportere om harddisktemperaturen er for høy. Riktignok mener vi programmet i utgangspunktet er litt for forsiktig når det gjelder rapportering av hva som er høy harddisktemperatur. Standardverdien for å alarmere om høy disktemperatur er 42 grader. 42 grader vil i mange pc-er være en helt normal driftstemperatur for harddisk.

De fleste harddisker er designet for å kontinuerlig drift i opptil 55 eller 60 grader. Man kan endre grenseverdien selv, og vi anbefaler at man setter denne på 50 grader. Spesielt i en del bærbare pc-er vil man få advarsel hele tiden om temperaturverdien blir satt på 42 grader.

Man kan også oppgi en kritisk temperatur. Denne er i utgangspunktet satt til 52 grader - man kan også her sette den opp til i hvert fall 55 grader.

I spesifikasjonene for harddiskene på produsentenes websider finner man gjerne oppgitt hvilke temperaturområder som er anbefalt.

Acronis Drive Monitor vil også kunne integreres mot annen programvare fra Acronis. Har man for eksempel siste versjon av True Image eller Backup & Recovery, vil det automatisk bli tatt en ny sikkerhetskopi hvis det skulle bli unormale S.M.A.R.T.-verdier.

Hvis man via S.M.A.R.T. skulle få rapportert feil, anbefaler vi at man laster ned diagnoseprogrammer fra harddiskprodusenten som kan gjøre en mer grundig sjekk av disken. De fleste diskprodusenter har dette på sine websider.

Programmet er gratis og kan lastes ned fra www.acronis.eu/homecomputing/products/drive-monitor/

LES OGSÅ: Nyttige partisjoneringsverktøy