Pc-markedet krymper

Pc-markedet krymper

For femte kvartal på rad har pc-salget gått nedover. Og Lenovo går forbi HP.

I andre kvartal i år ble det solgt «bare» 76 millioner pc-er på verdensbasis, mot over 85 millioner pc-er i samme periode i fjor.

(Se tabell nederst i artikkelen.)

Dette viser foreløpige tall som analysebyrået Gartner nå har lagt fram.

Tallene viser at nedgangen i pc-salget på verdensbasis i andre kvartal i år var på 10,9 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2012.

Nedgangen i pc-salget har nå vart i fem kvartaler på rad, den lengste nedgangsperioden noensinne i pc-ens historie.

Lenovo forbi HP

På verdensbasis har Lenovo krøpet forbi HP som verdens ledende pc-produsent, men HP beholder plassen på toppen i viktige markeder som USA og Europa, eller mer korrekt det såkalte EMEA-markedet (Europa, Midt-Østen og Afrika).

Den totale nedgangen i pc-salget er mye større i EMEA-markedet enn den er både på verdensbasis og i USA. I Europa, Midt-Østen og Afrika var nedgangen på hele 16,8 prosent, mens pc-salget i USA sank med bare 1,4 prosent. På verdensbasis var altså nedgangen på 10,9 prosent.

Apple ned i USA

På Gartner-statistikken inngår Apple bare i posten «andre» pc-produsenter på verdensbasis og i EMEA. Tallene for USA viser at Apple der hadde en nedgang i pc-salget på 4,3 prosent, som er en kraftigere nedgang enn fallet i pc-salget totalt, som i USA altså var på 1,4 prosent.

Apples markedsandel på det amerikanske pc-markedet sank dermed fra 12 prosent i andre kvartal i 2012 til 11,6 prosent i andre kvartal i 2013 – fra vel 1,8 millioner til vel 1,7 millioner solgte Mac-er.

Nettstedet 9to5Mac kommenterer imidlertid at denne nedgangen slett ikke er så negativ for Apple som tallene kan se ut som i første omgang.

– Gartner sier at pc-salgstallene omfatter nettbrett basert på Windows, men ikke Apples iPad. Som vi har sett i tidligere kvartaler der tallet på solgte Mac-er er gått ned, knuser Apple tallene for det forventede iPad-salget, påpeker Mark Gurman hos 9to5Mac.

I andre kommentarer pekes det på at Apple stort sett har mye høyere fortjenestemargin på sine produkter enn konkurrentene har, og tross nedgangen i Mac-salget fortsatt har mye sterkere økonomi enn de fleste andre i bransjen, heter det.

Nettbrettene overtar

Foruten generelt svak økonomi i deler av verden, for eksempel i de sørlige euro-landene i Europa, er det nettbrettene som får mye av skylda for nedgangen i pc-salget.

- Vi ser at reduksjonen av pc-markedet er direkte knyttet til det synkende tallet på installerte pc-er, der rimelige nettbrett erstatter de billigste pc-ene som hovedsakelig brukes til forbruk av it-innhold i de etablerte markedene, sier analytiker Mikako Kitagawa hos Gartner.

- I de nye markedene er billige nettbrett i ferd med å overta rollen som folks første datamaskin, noe som fører til at mange ikke skaffer seg pc i det hele tatt. Dette er også årsaken til at salget av mini-bærbare pc-er har kollapset fullstendig, sier analytikeren.

Tabellen nedfor viser endringene i pc-salget på verdensbasis, basert på foreløpige tall fra Gartner:

Firma

2. kvartal 2013

M-andel 2013

2. kvartal 2012

M-andel 2012

Vekst i prosent

Lenovo

12 667 265

16,7

12 755 068

14,9

-0,6

HP

12 402 887

16,3

13 028 822

15,3

-4,8

Dell

8 984 634

11,8

9 349 171

11,0

-3,9

Acer-gruppen

6 305 000

8,3

9 743 663

11,4

-35,3

ASUS

4 590 071

6,0

5 772 043

6,8

-20,5

Andre

31 041 130

40,8

34 675 824

40,6

-10,5

Totalt

76 000 986

100,0

85 324 591

100,0

-10,9

Komponenter