Rekordtall fra Apple

Rekordtall fra Apple

Apple leverer fremdeles gode tall. Men Mac Pro-salget har gått i stå.

Apple sprengte den magiske grensen på 10 milliarder dollar i sitt første regnskapskvartal for 2009 - Apples regnskapsår begynner i oktober.

Apple fortsetter å imponere. Omsetningen var på 10,167 milliarder dollar (nesten 70 milliarder kroner), opp fra 9,608 i samme kvartal i foregående år.

Nettofortjenesten var på over 1,6 milliarder dollar, opp fra vel 1,581 foregående år.

22 millioner iPod-er

Apple solgte 22,7 millioner iPod-er, mot cirka 22,1 millioner enheter i samme kvartal året før.

Tallet på solgte iPhone-er kom opp i 4,4 millioner, en økning på 88 prosent fra samme kvartal året før. Tallet utgjør likevel en nedgang fra foregående kvartal, det siste i regnskapsåret 2008, da det ble solgt 6,9 millioner iPhone-enheter.

Salget av Mac-er endte på vel 2,5 millioner enheter, mot 2,3 millioner året før.

Fortjenestesmarginen var uendret på 34,7 prosent. Ifølge Apples finansdirektør Peter Oppenheimer utgjør tallene selskapets beste kvartalsresultat noensinne.

Oppenheimer la frem en konservativ prognose for kommende kvartal konservativt, med en forventet omsetning på 7,6-8 milliarder dollar.

Internasjonal vekst

Apple styrket seg dessuten internasjonalt i første regnskapskvartal. 46 prosent av omsetningen kom fra land utenfor USA. I samme kvartal året før var dette tallet 45 prosent. Apple har styrket sin posisjon blant annet i flere land i Europa.

46,7 millioner kunder besøkte Apples butikker over hele verden i løpet av dette kvartalet. Apple har 251 egne butikker globalt.

Salget av iPod'er er det største noensinne for et kvartal, opp med 3 prosent, men fortjenesten i dette segmentet er nå faktisk 16 prosent lavere.

Apples fungerende daglige leder Tim Cook svarte på spørsmål om komponent-priser i etterkant av den offisielle seansen, og sier at han forventer at prisene ikke vil bli lavere for en rekke vitale komponenter.

Dårlig Mac Pro-salg

Salg av desktop-maskiner gikk ned - riktignok på grunn av fenomenal vekst i forhold til for to år siden. Salget fortsestter å dreie mot bærbare maskiner. Omsetningen av Mac Pro-modellene sank, og dette segmentet består nå stort sett av iMac-er.

Apple har nå imponerende 28 millarder dollar i banken. Selskapet akter å holde på pengene, men vil i tillegg gjøre strategiske korttids-investeringer.

I spørsmålsrunden i etterkant av fremleggingen av kvartalstallene fremholdt Tim Cook at selv om Apple TV solgte mer enn tre ganger så mange enheter dette kvartalet i forhold til det foregående året, betrakter Apple set top-boksen fremdeles som en hobby. Men Cook kunne også fortelle at film-utleie har bidratt vesentlig til økningen i salget, og at Apple akter å utvikle enheten videre.

Cook ville ikke gi detaljer om progresjonen med Apples nye operativsystem OS X 10.6 Snow Leopard, men sa generelt at han var meget godt fornøyd med produkt-pipelinen som Apple har for tiden fremover. Apple pleier aldri å forhåndsannonsere produkter.

Det kom igjen spørsmål om netbook/lavpris-bærbar, men han gjentok omtrent det Steve Jobs har sagt tidligere, nemlig at dette er en del av markedet som Apple ikke ønsker å være i.

Du kan lese Apples offisielle pressemelding her .

Les om:

Komponenter