Sensor hjelper epileptikere

Sensor hjelper epileptikere

Kroppsnær helseintegrasjon er neste milepæl for Iphone.

Din iPhone kan redde livet ditt.

Det er mange rykter for tiden om helse-funksjonalitet - kalt HealthBook - i en ny iWatch eller iPhone fra Apple.

Så langt er dette kun et produkt av manges fantasi, i hvert fall til vi får se en lansering. Men alle tegn rundt oss tyder på det samme: Smarte sensorer kombinert med kroppsnær teknologi kommer til å overvåke allmentilstanden vår. Og kanskje også redde liv.

I helsesektoren finnes det allerede en rekke produkter som er integrert mot iOS-universet via Bluetooth, wlan eller kablede koblinger. Pulsmålere, glukometere, oksymetere, blodtrykksmålere ,eResept, treningsapps, intelligente skrittellere og andre ting som kvantifiserer livet vårt.

Epilepsi-sensor

Mange setter også pris på godt utviklet funksjonalitet for universell utforming i iOS. Og nå ser vi også et spennende konsept for hvordan en sensor kan overvåke tilstanden til epileptikere, og hvordan de samtidig kan gi signaler til andre ved hjelp av apps.

Tanken er at teknologien skal hjelpe dem som lider av epilepsi til å kunne leve sine liv så optimalt som mulig.

Konseptet kalles Dialog, og er en kombinasjon av programvare- og maskinvare-platform som også knytter seg mot familie og lege.

En sensor som festes til huden, samler data om pasienten, mens en iPhone gir vedkommende innsikt i faktorer som kan utløse uønskede hendelser eller når terskler krysses.

Sensoren kan også benyttes til å kommunisere med andre i nærheten for å kunne formidle vital informasjon om personens tilstand og mulige tiltak. Dersom helsepersonell har samme app, kan de kalle opp informasjon om for eksempel et anfall, slik at de kan tilpasse sin reaksjon tilsvarende.

Foreløpig kun et konsept, altså - men fremtiden synes nærmere nåtiden nå enn for ikke lenge siden.

Du kan lese mer om konseptet hos Artefact her .

Les om:

Komponenter