Serverprodusentene under press

Serverprodusentene under press

Servermarkedet vokste i 2011 til tross for en laber avslutning på året. Dell var imidlertid den eneste som økte serveromsetningen.

Det globale servermarkedet i 2011 gikk i fjerde kvartal 2011 tilbake med 5,4 prosent. Nedgangen kom til tross for at antallet solgte enheter økte med 4,5 prosent. Det viser nye tall fra Gartner.

I løpet av året sett under ett økte serveromsetningen med 7,9 prosent og enhetssalget med 7 prosent.

- Mangelen på harddisker som følge av oversvømmelsene i Thailand i oktober 2011 skapte forsyningsproblemer. Mange leverandører greide ikke å møte etterspørselen de siste ukene i 2011, sier Jeffrey Hewitt, forskningsdirektør i Gartner, i en pressemelding.

- Vi forventer at den negative utviklingen som følge av denne produktmangelen vil fortsette i første kvartal, sier han.

Vest-Europa falt

Målt i antall solgte enheter vokste alle regioner i 2011, med unntak av Vest-Europa, som falt med 3,1 prosent i løpet av perioden.

IBM var markedslederen i det globale servermarkedet målt i omsetning. Selskapet omsatte i fjerde kvartal i fjor servere for 4,7 milliarder, ned 10,2 prosent fra samme kvartal 2010. Det ga en markedsandel på 33,7 prosent, og veksten kommer ifølge Gartner primært fra selskapets Power Systems-løsninger.

Blant de fem største produsentene var Dell den eneste som økte sin globale serveromsetning. I fjerde kvartal økte selskapet omsetningen med 7,3 prosent sammenliknet med samme periode året før.

Målt i antall enheter er det HP som er den største serverprodusenten i fjerde kvartal. Til sammen sto selskapet for 28,1 prosent av det samlede antall servere i fjerde kvartal, til tross for en nedgang på 8 prosent.

Blant de fem største serverprodusentene målt i antall solgte enheter er Lenovo og Dell de eneste som økte enhetssalget. Lenovo solgte 51 prosent flere servere, og Dell økte med 11,2 prosent fra fjerde kvartal 2010.

Dell og Cisco økte

Etterspørselen etter x86-servere, som ifølge Gartner den viktigste driveren i det globale servermarkedet. Ifølge analysebyrået ble det solgt fem prosent flere x86-servere i fjerde kvartal 2011 sammenliknet med samme periode året før.

Bladeservere økte med 14,5 prosent målt i omsetning og 4,2 prosent målt i enhetssalg. HP var markedslederen på bladeservere i 2011 med 44 prosent av de solgte serverne, og IBM kommer på en andre plass med en andel på 21 prosent. Cisco økte til åtte prosent målt i antall solgte enheter, og selskapet inntar med det en fjerdeplass i blademarkedet, rett bak Dell med sine 9,3 prosent.

Mens x86-omsetningen var så godt som flat i fjerde kvartal, gikk kategorien for andre prosessorteknologier tilbake med 20,9 prosent og RISC/Itanium Unix-systemer med 3,9 percent.

Blant de fem største produsentene var det bare Dell og Oracle, henholdsvis nummer tre og fire målt i markedsandel, som greide å øke omsetningen i EMEA i fjerde kvartal.

HP er ennå størst til tross for nedgangen på 10,9 prosent. IBM, nummer to, gikk tilbake med 8,2 prosent. Målt i volum var Dell og Cisco, henholdsvis nummer to og nummer fem, de eneste store produsentene som økte omsetningen fra året før.

- Produsentene under press

I Europa, Midtøsten og Afrika ble det til sammen solgt 700 755 enheter i fjerde kvartal 2011, en nedgang på 0,8 prosent fra samme periode året før.

Den samlede omsetningen endte på 4,1 milliarder dollar, en nedgang på 4,6 prosent fra fjerde kvartal 2010. I EMEA økte serveromsetningen med fem prosent, og antall solgte enheter med 3,3 prosent.

Det er andre år på rad med nedgang i fjerde kvartal.

- Markedet har ikke på langt nær bedret seg nok til å komme opp på nivået fra før nedgangen. Dagens omsetning er bare tre fjerdedeler av hva vi så i fjerde kvartal 2007, og det illustrerer hvor mye press serverprodusentene er under om dagen, sier Adrian O'Connell, forskningsdirektør i Gartner.