Skaper nettbasert læringsprofil

Skaper nettbasert læringsprofil

Dagens elever er fremtidens utviklere, it-sjefere og konsulenter. Nina Lysbakken (29) vil gjøre dem bedre rustet med nettbasert læring i skolen.

Onsdag i forrige uke vant hun den åpne klassen i konkurransen Unge talenter 2011 for sine ideer omkring hvordan elevene skal tildele seg mer kunnskap gjennom nettbasert læring.

Lærer bedre på nett

Hver dag er unge omgitt av digitale medier, men det blir ikke brukt i like stor grad i skolehverdagen.

– Lærerne er flinke på sitt felt, men systemet bærer fremdeles på en del ideer fra et annet samfunn enn det vi har i dag. En mer digital hverdag påvirker hvordan unge mennesker lærer ting og deler kunnskap. Unge i dag studerer skatetriks på YouTube, men ser ikke på dette som læring. For dem er læring utelukkende noe som skjer fra klokken 08.30 til 14.29 på hverdager, sier Lysbakken.

Hun ønsket å utville en læringsprofil som skulle stimulere nysgjerrigheten og spille på elevenes sterke sider. Allerede for to år siden startet hun med oppgaven og arbeidet med sjuendeklassinger ved Fridalen og Gimle skole i Bergen gjennom hele masterprosjektet.

- Vi hadde arbeidsgrupper fortløpende gjennom prosjektet. Elevene var kjempegira, og vi hadde mange intensive idemyldringer i løpet av korte tidsintervaller, noe som gjorde elevene engasjerte og effektive, mener Lysbakken.

Interaktiv

Lysebakken fikk følge elevene på Facebook, og bearbeidet informasjonen med teori fra motivasjonspsykologi. Resultatet ble en interaktiv, nettbasert læringsprofil.

- Grunntanken om tilpasset opplæring er gammel, og dette er ment å være et verktøy som hjelper lærerne med å tilpasse undervisningen mer etter elevenes behov, understreker Lysbakken. Hun jobber nå med å utvikle prosjektet videre.

Prosjektet ble utviklet som del av en designmasteroppgave innen visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen.