Slaget likevel ikke tapt for pc-en

Slaget likevel ikke tapt for pc-en

Analytikere tror den drastiske nedgangen i pc-salget vil bremse opp.

Pc-produsentene har slitt med til dels dramatiske fall i pc-salget i senere tid, men nå har bransjen fått et glimt av håp fra den kjente amerikanske bransjeanalytikeren Ben Bajarin, direktør for studier av forbrukerteknologi i analysefirmaet Creative Strategies.

Glimtet av håp ligger blant annet i en ny definisjon av hva som egentlig skal telles som pc-er og hva som skal telles som nettbrett, kombinert med endringer i hvordan vi bruker henholdsvis pc og nettbrett hjemme.

Nedgangen flater ut

Analytikeren har funnet tegn på at den kraftige veksten i salget av nettbrett, og da særlig rimelig nettbrett, begynner å flate ut. Dette kan bety at bunnen snart er nådd for nedgangen i pc-salget.

Analysefirmaet IDC regner med at nedgangen i pc-salget i 2013 ender på rundt 10 prosent, men har lagt frem prognoser som sier at nedgangen bare vil bli fire prosent i 2014 og deretter flate ut i nullvekst – eller nullnedgang, om man vil – i 2015.

Tidligere har bransjeanalytikere og statistikere fremholdt at nettbrettene er den reneste pc-dreperen. Men nå har enkelte analytikere, blant dem den nevnte Ben Bajarin, sett nærmere på nettbrettmarkedet og er i ferd med å trekke frem et mer nyansert bilde.

Ifølge IDC har veksten i salget av nettbrett vært på hele 53,5 prosent i 2013, men prognosene sier at veksten vil minske til 22,2 prosent og 2014 og komme ned på under 10 prosent vekst i 2015.

Men å gi alle nettbrettene skylden for nedgangen i pc-salget er en overforenkling, hevder Bajarin.

Nettbrett vs. nettbrett

Som en del andre bransjeanalytikere har også Bajarin vridd og vrengt på nettbrettmarkedet og lurt på hvordan man skal kategorisere de forskjellige typene av nettbrett og hvilken vekt man skal gi de ulike kategoriene når man vurdere dem opp mot pc-salget.

Målet har vært å finne frem til et fornuftig svar på om det er mobile berøringsstyrte enheter som sådan som er årsaken til fallet i pc-salget, eller om bildet er mer nyansert.

Bajarin går inn for å dele nettbrettmarkedet i to hovedkategorier.

Den ene domineres av rimelige og ikke særlig kraftige nettbrett med forholdsvis liten skjerm, hovedsakelig anvendt til å forbruke medieinnhold.

Den andre kategorien er det han kaller «mer kapable nettbrett» med kraftig prosessor, stor skjerm og større potensial for å brukes også til å produsere innhold. Typiske eksempler er Apples 9,7-tommer store iPad Air og Microsofts 10,6-tommer store Surface, skriver vår amerikanske søsterpublikasjon TechHive .

Tavle-pc

Betegnelsen som trekkes frem om disse nettbrettene og hybridene, er «tablet personal computers», altså den gamle norske betegnelsen tavle-pc, men med litt mer spesifikk betydning.

Det er denne gruppen avanserte nettbrett heller enn de enkle og billige som truer den tradisjonelle personlige datamaskinen, tror Bajarin.

Han mener formfaktoren til de «nye» tavle-pc-ene representerer fremtidens bærbare pc-er. – Ute i markedet vil den tradisjonelle bærbare pc-en være en truet art, sier han, og konkluderer med at de nye tavle-pc-ene rett og slett bør regnes som pc-er.

Analytikeren er dermed på linje med Microsoft. Hvis tavle-pc-er regnes som pc-er, snakker vi snart om vekst i pc-salget igjen.

Ny sjanse for stasjonære pc-er

Bajarin ser også en ny rolle for stasjonære pc-er. Ettersom selv de kraftigste nettbrettene eller tavle-pc-ene vil ha en skjerm på maks 10 tommer, vil mange familier velge å anskaffe én litt kraftig stasjonær pc som de deler på, mens hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt nettbrett, enten et enkelt nettbruk for forbruk av innhold eller en kraftigere tavle-pc som også kan brukes til noe produktivt arbeid.

– Med denne utviklingen vil pc-bransjen kunne vende tilbake til vekst, spår Bajarin. Hovedandel av pc-salget vil dermed bestå av stasjonære pc-er og de mer kapable nettbrettene eller tavle-pc-ene, ifølge analytikeren.

Gode nyheter for Apple og Microsoft

Dersom disse spådommene skulle slå til, vil dette være gode nyheter for Apple, som står bak noen av de mest solgte blant de såkalte kapable nettbrettene.

Men det vil også være gode nyheter for Intel, som akkurat nå kjører tung markedsføring av hybrid-pc-er.

I tillegg er det godt nytt for Microsoft, som i stor grad er avhengig av salget av nye maskiner for å få økt utbredelsen av Windows 8 og som dessuten har sin Surface-strategi, som passer denne trenden som hånd i hanske.

Apple kan også tjene på dette hvis selskapet følger opp det som ryktemakere har spådd, nemlig at Apple vil lansere en slags iPad «Pro» i 2014, en versjon av iPad Air med større skjerm.

Når kommer utskiftningsbølgen?

Bajarin og andre analytikere har nå ventet i flere år på en bølge der mange av dem som sitter på pc-er som er fire eller fem år gamle, vil innse at tiden er moden for å bytte dem ut. Mellom 180 og 200 millioner slike pc-er er i bruk i USA i dag, ifølge enkelte anslag.

Analytikerne hadde riktignok spådd en bølge av utskiftninger både i 2012 og i 2013 uten at det skjedde. En av grunnene kan være at en del pc-brukere allerede har skiftet til nettbrett og er så fornøyd med det at de aldri vil vende tilbake til pc.

Bajarin tror likevel det er mange som fortsatt ønsker datakraften som pc-ene byr på, og at særlig den drastiske økning i batteritiden på nye bærbare pc-er vil få flere til å bytte ut de gamle pc-ene sine i 2014.

En slik bølge av pc-utskiftninger kombinert med vekst i anskaffelse av «kapable» nettbrett, samtidig som veksten i billig-nettbrett går ned, kan derfor få pendelen til å svinge i retning av ny vekst for pc-bransjen de neste par årene, ifølge Bajarin.

Han ser ikke bort fra at vi kan få sykliske trendskifter der nedgang i pc-salget jevnlig erstattes av nedgang i salget av billige nettbrett og ny vekst i pc-salget igjen.

Er det dette glimtet av håp pc-bransjen nå kan klamre seg til?

Les om: