- Slett backup etter tre dager!

- Slett backup etter tre dager!

Symantec mener bedrifter bør slette sikkerhetskopiene oftere.

Sikkerhetsselskapet Symantec er oppgitt over alle unødvendige data som lagres igjen og igjen, uten noe annen grunn enn utdaterte eller gammeldagse sikkerhetskopiregler.

- Det er for mye lagring av unødvendige data som grunnes i tradisjonelle sikkerhetskopiplaner. Med en mer rasjonell innstilling kan virksomheter unngå å lagre absolutt alle sikkerhetskopisett i årevis. Et par av våre europeiske kunder er nede i tre dager før de sletter sikkerhetskopiene, poengterer Brian Dye, sjef for informasjonshåndteringsproduktene hos Symantec, i et møte med CW i Oslo.

Nå er det ikke slik at alle data eldre enn tre dager skal forsvinne. De vil at bedriftene skal håndtere sine data mer effektivt og innføre et skille mellom data i produksjon og arkivdata.

- Arkivdata er data som er ferdig og som ikke lenger forandres. De må være tilgjengelige for historikk og dokumentasjon, men det har ingen hensikt å ha mangedoble kopier av arkivdata i årevis, sier Dye.

Han mener virksomheter går seg vill i hensynet til sikkerhet og dokumentasjon. Dette får konsekvenser for hvor effektivt de kan finne og hente data. Det gir også store fysiske plassproblemer.

- Det verste vi har sett er firmaet som fjernet svømmebassenget til de ansatte for å få plass til databånd i ti år. Hvilken it-avdeling vil egentlig seg selv så vondt at de både vil ha uhåndterlige lagre med databånd, og bli upopulær blant medarbeidere som mister et velferdsgode? Og det er for noe som ikke er strengt nødvendig.

Ferdige data i arkivet

Løsningen han anviser er å arkivere data så snart de har nådd ferdigstatus. Deretter bør de ut av sikkerhetskopirutinen for data som fortsatt er i arbeid, når det er mulig.

Sikkerhetskopier av data i arbeid bør slettes så snart en fornuftig katastrofegjenopprettingsplan tilsier det. Også arkivet bør ha sikkerhetskopi for katastrofegjenoppretting, men til daglig har det ingen hensikt å sikkerhetskopiere noe mer enn nye arkivdata. Dette vil redusere behovet for lagringsplass. Reduksjonen i lagringsplass blir dramatisk stor om teknologier for deduplisering og engangslagring av samme dataobjekt gjennomføres (Single Instance Storage).

Symantec har selv undersøkt saken, og funnet at nærmere ni av ti virksomheter ser at de lagrer for mye unødvendige data. Bare halvparten av disse har laget regler for å slette slike data. Generelt mente respondentene at 25 prosent av dataene de tok sikkerhetskopi av ikke var nødvendige.

Hva er fordelene med en mer moderne tilnærming? Les videre på neste side!

Komponenter