Slik får din MacBook lengre liv

Slik får din MacBook lengre liv

TEST: Med JetDrive kan du enkelt både doble og tre-doble lagringskapasiteten på din bærbare Mac eller Mac mini.

Vi har testet Transcend JetDrive SSD Upgrade Kit, en effektiv måte å øke lagringskapasiteten på en MacBook Air.

Løsningen finnes i ulike varianter for en rekke bærbare Mac-modeller og for Mac mini, se oversikt lenger nede i artikkelen.

Ikke så lukket likevel

De nyere bærbare Mac-ene blir både av Apple og mange andre fremstilt som veldig lukkede datamaskiner. Du bør bestille slike maskiner med alt du vil trenge langt inn i fremtiden både med tanke på internminne og lagringsminne, heter det gjerne.

Men fullt så lukket er ikke denne delen av Mac-verdenen. I hvert fall er det forholdsvis enkelt å utvide lagringsminnet. Og det er bra, for det som kan synes som romslig lagringsplass i dag, kan vise seg å være altfor lite om et år eller to.

Å utvide lagringsplassen i en bærbar Mac eller Mac mini krever imidlertid en god bruksanvisning og ikke minst riktig verktøy.

Dette har det store Taiwan-selskapet Transcend tatt konsekvensen av. Transcend har lansert en pakkeløsning som firmaet kaller JetDrive.

Skrutrekkere medfølger

Kjernen i løsningen er en flash-minnebrikke av samme type som sitter i de ulike MacBook-maskinene og Mac mini, men med mer – til dels mye mer – lagringsplass.

I tillegg får man med en liten metallbeholder som man kan plassere den gamle flash-minnebrikken i.

Denne beholderen er omtrent på størrelse med en av Apples små fjernkontroller. Den er 1,08 cm tykk, veier cirka 60 gram og tar minimalt med plass i pc-bærevesken.

Man kan godt si at den tjener to funksjoner: For det første sikrer den fornuftig gjenbruk av din gamle flash-minnebrikke og for det andre gir den deg kjærkommen ekstern lagringsplass. I mitt tilfelle ble det altså 250 gigabyte ekstern lagringsplass.

Beholderen kommer med en kort USB 3.0-ledning. De som får mest glede av denne løsningen, er med andre ord brukere med en såpass moderne bærbar Mac eller Mac mini at den har USB 3.0-kontakt.

Min MacBook Air av midtveis 2011-årgang har dessverre bare USA 2.0-kontakt, og derfor er dette en ganske langsom ekstern diskløsning. Men kjekk å ha likevel. Siden den oppfattes som ekstern disk, kan den for eksempel brukes til TimeMachine-backup.

Noe av det aller viktigste i JetDrive-esken er likevel noe så prosaisk som et par skrutrekkere, en T5- og en P5-skrutrekker.

I konspirasjonsmiljøer sier man gjerne at Apple bevisst velger skruer som krever skrutrekkere av typer som er dårlig tilgjengelig på markedet for å hindre at kundene selv skifter ut komponenter. Jeg har liten sans for konspirasjonsteorier og har heller ikke noen innsikt i hvordan Apple velger sine skruer, men det var uansett kjekt å slippe å måtte dra rundt i byen på jakt etter riktige skrutrekkere til JetDrive-installasjonen.

Tidkrevende og kjapp

Installasjonsprosessen kan oppleves som både tidkrevende og kjapp.

Tidkrevende fordi det er en del forberedelser å gjøre som tar tid, for eksempel å overføre alt på flash-minnebrikken i Mac-en til den nye brikken. Via USB 2.0 kan det fort bli snakk om opp mot et par timers venting, mens de som har USB 3.0-maskiner får gjort det samme kanskje på 10-15 minutter.

Men kjapp fordi selve den fysiske utskiftingen av komponenter går raskere enn man kanskje har forventet. I hvert fall opplevde jeg det slik – jeg tok ikke tiden, men jeg innbiller meg at jeg muligens brukte lengre tid på å se igjennom instruksjonsvideoen enn på selve den fysiske utskiftingen av flash-minnebrikkene.

Merk at den skriftlige dokumentasjonen som følger med i pakken, er svært begrenset. Videoen på Transcends nettsted er nok avgjørende for de fleste for å få gjort jobben. Selv sørget jeg for å ha den tilgjengelig på en iPad ved siden av MacBook Air-maskinen under hele operasjonen.

Jeg sløste bort tid under forberedelsene fordi jeg rett og slett hadde glemt at lagringsminnet i min MacBook Air var kryptert gjennom FileVault-systemet i Systemvalg. Dette innebar at gjenopprettingsfunksjonen ikke fungerte, og jeg brukte tid på finne ut hvordan jeg skulle løse problemet, inntil jeg plutselig husket dette med krypteringen. Altså: Husk å dekryptere flash-lagringsminnet hvis du har brukt FileVault.

Utskiftingen

Det første man må gjøre når man setter igang med JetDrive-installasjonen, er altså å ta backup av flash-minnebrikken i datamaskinen. Målet er å gjøre den nye flash-minnebrikken til en oppstartbar «disk».

Først plasserer man den nye flash-disken i beholderen, skrur den sammen og kobler den til Mac-en via usb-kabelen.

Så starter man opp Mac-en mens man holder Alt/Option-knappen nede. Da får man opp mulighet til å velge startdisk, inkludert Gjenoppretting/Recovery, og man velger dette.

Ved neste valgmulighet som dukker opp, velger man Diskverktøy/Disk Utility og formaterer først den nye flash-disken.

Deretter velger man Gjenopprett/Restore i Diskverktøy-programmet og plasserer den eksisterende oppstartdisken som kildedisk og den nye flashminne-brikken som Mål/Destination.

Denne prosessen kan altså ta tid over USB 2.0. Jeg har ikke fått prøvd løsningen på en Mac med USB 3.0-kontakt.

Så må man frem med en av skrutrekkerne igjen og skru av dekselet på den lille metallbeholderen for å kunne ta ut den nye flash-minnebrikken og legge den klar for installasjon i Mac-en.

Deretter kommer det mange kanskje gruer seg til: Å skru av bakdekselet på Mac-en og begynne å rote i maskinens indre.

På min MacBook Air var det i alt 10 skruer som måtte skrus ut på baksiden. To av dem litt lengre enn de andre. Jeg anbefaler å bruke plastskuffene i JetDrive-esken til å legge skruene i.

De medleverte skrutrekkerne er magnetiske nok til at du kan løfte ut skruene med dem, og løfte dem tilbake igjen etterpå.

Jeg kan ikke få anbefalt sterkt nok å se gjennom instruksjonsvideoen på Transcends nettsider, gjerne flere ganger før man går i gang med prosessen. Den dekker riktignok bare MacBook Pro-maskiner, hvor prosessen ser ut til å være litt mer komplisert enn på en MacBook Air. På min 2011-modell av MacBook Air sitter flash-minnebrikken lett tilgjengelig, og det var bare å skru ut én skrue inn i maskinen for å kunne ta den ut og erstatte den med den nye.

På andre modeller ser det ut til at man må fjerne andre komponenter, inkludert batteriet, før man kommer til flash-minnekortet – dette har jeg altså ikke fått anledning til å prøve.

Etter at det nye flash-minnekortet er på plass, er det bare å skru på bakdekselet og starte opp Mac-en igjen.

For mitt vedkommende gikk alt som det skulle, og maskinen startet opp igjen akkurat som før – alle applikasjoner og data var på plass.

Selv Adobe Creative Cloud-programmene startet opp uten at jeg måtte inn og bekrefte abonnementet med passordet. Det eneste unntaket var Microsoft Office 365-abonnementet, som måtte bekreftes på nytt – relink – men uten annet bryderi enn å skrive inn brukernavn og passord.

Så mye mer plass fikk jeg

Etter installasjonen var diskkapasiteten på min MacBook Air økt fra 250 gigabyte til 479,24 gigabyte, som var det Vis Info-kommandoen viste om kapasiteten på den nye oppstartdisken. I denne artikkelen bruker vi disse tallene i stedet for produsentenes oppgitte kapasitetstall.

I tillegg hadde jeg jo koblet til det gamle flashminnet, med en oppgitt kapasitet på 250,14 gigabyte. Altså til sammen hele 729,38 gigabyte, nesten en tredobling.

Dessuten hadde jeg Transcends JetDrive Lite 130 tilgjengelig for testing. Dette er et flashminnekort som plasseres i SD-kortplassen på Mac-en. Vår testenhet hadde oppgitt kapasitet på 128,68 gigabyte. Prisen ligger på snaut 850 kroner inklusive mva. Separat testartikkel kommer senere.

Dermed ble den sammenlagte lagringskapasiteten på hele 858,06 gigabyte. Og det uten annen synlig ekstern tilkobling enn den lille metallbeholderen for den gamle flash-minnebrikken.

Ytelsestester etter ombyggingen viste bare ubetydelige forskjeller i lese- og skrivehastigheten for henholdsvis den gamle og nye flash-minnebrikken.

Og som ventet ble det forholdsvis dårlig hastighet på den gamle flash-minnebrikken etter at den var tilkoblet via USB 2.0.

Men nesten-doblingen av startdiskens kapasitet og nesten-tredoblingen når vi regner med den gamle flash-minnebrikken innebar at min MacBook Air ble en mye mer praktisk datamaskin å håndtere både på jobb og på reise.

For å kunne jobbe med de samme sakene uansett hvor jeg er, benytter jeg flere lagrings-skytjenester som forutsetter at man synkroniserer mot mapper lokalt.

Ettersom mitt materiale omfatter store mengder høyoppløselige pressebilder og produktbilder jeg selv har tatt, har den interne flash-minnebrikken i MacBook Air-maskinen vist seg å bli en flaskehals i min arbeidsflyt. Denne flaskehalsen er nå fjernet, i hvert fall for overskuelig fremtid.

Så får vi se hvor lenge det går før det blir trangt om plassen igjen. Forhåpentlig skjer det ikke før maskinen er blitt moden for utskifting, noe den slett ikke er ennå.

Mange modeller

JetDrive-løsningen finnes i en rekke varianter, alle tilpasset sine respektive årganger av MacBook Pro, MacBook Air og Mac mini, med lagringskapasitet på henholdsvis 240 GB, 480 GB og 960 GB.

Grensesnittet for alle løsningene er SATA III 6 GB/s.

En komplett oversikt finner du på nettsiden til Transcend.

Her finner du også oppskrift på hvordan du skal få identifisert din maskin korrekt, slik at du unngår å bestille feil pakke.

Nyttig programvare

Etter at utskifting er gjort, bør man laste ned programmet Transcend Toolbox. Programmet sjekker jevnlig flash-lagringsminnets helsestatus ved hjelp av S.M.A.R.T.-teknologi (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).

I tillegg kan man aktivere Trim-støtte som sikrer lengre levetid på flash-lagringsenheter.

Konklusjon og priser

Transcend JetDrive SSD-oppdatering for bærbare Mac-er og Mac mini er en utmerket løsning for å få mer lagringsplass på disse maskinene.

Selve løsningen med enkel overføring av system, programvare og data til den nye lagringsenheten, er kanskje ikke genial, siden man bruker prosedyrer som allerede ligger inne i Mac OS X. Men den gode videodokumentasjonen av prosessen gjør at man ikke trenger å være superbruker av Mac for å gi seg i kast med prosessen.

Det er to ulemper med løsningen.

Det er mulig at Apple vil hevde at inngrepet er et brudd på Apples garantibestemmelser, uten at jeg har fått bekreftet dette. På den andre siden er Transcend klar på at deres løsninger ikke representerer noe slikt brudd , hvis komponentene blir installert i tråd med bruksanvisningen.

Dessuten vil noen kanskje synes at løsningen er forholdsvis dyr. Vår testede løsning, der vi fikk byttet ut en 250 GB flash-minnebrikke med en på 480 GB, koster 2999 kroner inklusive mva. hos Komplett. Dette er rundt en tusenlapp dyrere enn en vanlig SSD-enhet på 500 GB. (Bare for sammenligningens skyld – disse Mac-ene kan ikke kan bruke vanlige SSD-er.)

På den andre siden koster det deg 2400 kroner ekstra å bestille en MacBook Air med 512 GB flashlagring i stedet for 256 GB, som er standard på toppmodellen i Apples nettbutikk. Og da får du jo ikke med noen ekstern lagringsenhet, slik du får med Transcend-løsningen. Så prisen er kanskje ganske grei likevel.

Toppmodellen, med flash-minnebrikke på 960 GB, koster fra rundt 5500 kroner og oppover, ifølge prisjakt.no.

Den rimeligste løsningen byr på 240 GB og er myntet på maskiner med flash-lagringsminne på bare 64 eller 128 GB. Her starter prisen på rundt 1700 kroner.

Komponenter