Slutt på hjemme-pc

Slutt på hjemme-pc

Statsbudsjettet er ute, og regjeringen avvikler hjemme-pc-ordningen med virkning fra i dag.

«Ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme-PC ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten, avvikles» heter det i regjeringens statsbudsjettet for 2010.

Det betyr at markedet for hjemme-pc med ett faller bort. Dette har til nå vært en ordning som er basert på at arbeidstakere kan kjøpe datautstyr for 10 000 kroner og finansiere dette ved et skattebesparende bruttolønnstrekk på maksimalt 280 kroner i måneden.

Brått og uventet

Ordningen avsluttes med virkning fra i dag, 13. oktober. Det betyr at det fra nå av blir lite igjen å gjøre butikk på for de forhandlerne som har solgt pc-er gjennom ordningen. For administrerende direktør i Nicator, Tom Ivar Solbakken, kom dette brått på.

- Jeg er egentlig målløs. Dette kommer veldig brått på, og som ved forrige innskrekning av ordningen i 2005 blir det ingen overgangsordninger.

Etterspørselen etter hjemme-pc betalt gjennom arbeidsgiver fikk seg en knekk etter 2005, men har jevnt og trutt tatt seg opp igjen til et, ifølge Tom Ivar Solbakken, greit nivå. De har årlig hatt en omsetning på rundt 70 millioner kroner på hjemme-pc.

- Det har vært veldig bra etterspørsel etter ordningen i det siste. Mange bedrifter har kommet til og de etablerte kundene har stadig fornyet avtalene. Vi trodde det var enighet om at dette var et godt, kompetansehevende tiltak som det var viktig å beholde.

Billig ordning

Solbakken forteller at det ikke vil være mye å spare på statsbudsjettet ved å avvikle ordningen.

- Staten vil jo tape mer i momsinntekter enn det de sparer på å avvikle ordning. Og det er heller ikke positivt i forhold til å ta vare på arbeidsplasser, sier Tom Ivar Solbakken.

For Nicator betyr dette at det blir lite å gjøre på hjemme-pc etter nyttår.

- Vi har nok å gjøre resten av året med de avtalene vi allerede har inngått. Men etter fjerde kvartal må vi tilpasse kostnadene etter den nye hverdagen. Det vil være litt support knyttet til eksisterende avtaler, men ellers vil det ikke være mye aktivitet, forteller Solbakken.

En annen som er overrasket er generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge.

- Dette kom som lyn fra klar himmel, og det er både overraskende og veldig skuffende. Forrige gang skjønte vi at noe var i gjære, og vi kunne i hvert fall skape en debatt rundt ordningen. Men nå hadde vi ikke fått noen signaler, forteller Per Morten Hoff.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det beste med ordningen i er i følge Hoff at dette er it-opplæring satt i system, og det er en trygghet for de som benytter seg av ordningen.

- Vi hadde heller ønsket en utvidelse av ordningen slik at svakere grupper i samfunnet som ikke er tilknyttet en arbeidsgiver også kunne tatt del i ordningen. For eksempel at sosialklienter kunne fått en ordning gjennom sosialkontoret. Vedtaket sender helt feil signal til feil tid, sier Hoff.

Hoff viser til en undersøkelse fra England hvor de har sett på hva samfunnet taper på at folk ikke er tilknyttet internett.

- Undersøkelsen viste at det ville lønnet seg for samfunnet å gi bort pc-er slik at flere får tilgang til internett og med det ta del i teknologiutviklingen. Jeg kan heller ikke se at det er mye å hente i gevinst for staten ved å ta bort ordningen.

Selv om forslaget til statsbudsjett er lagt fram av en flertallsregjering, vil Per Morten Hoff og IKT Norge gjøre det de kan for å skape en diskusjon og eventuelt få omgjort forslaget.

- Ingen er tjent med å avvikle en god ordning som har vært rimelig populær. Dette er nemlig god it-opplæring satt i system.

Les om: