Staten kjøpte HP-server ulovlig

Staten kjøpte HP-server ulovlig

Statens Innkrevingssentral fikk 20 millioner i rabatt fra HP - nå vanker kjempebot.

Statens innkrevingssentral har brutt reglene om offentlig anskaffelse og fått et straffegebyr på 680.000 kroner.

Grunnen er det Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) kaller en "ulovlig direkte anskaffelse". Nærmere bestemt kjøpet av en Superdome 3-server fra HP, for en verdi på 8.516.000 kroner.

Kjøpet ble gjort uten å invitere konkurrentene til en anbudskonkurranse. Innkrevingssentralen har dermed opptrådt grovt uaktsomt, ifølge Klagenemdas vedtak.

Så ingen andre

Statens innkrevingssentral sin direktør, Per Waage, forteller Computerworld at de aldri hadde sett for seg at en anbudskonkurranse var nødvendig.

- Etter vår oppfatning var det bare én leverandør, sier Waage.

Bakgrunnen for kjøpet var Innkrevningssentralens datasystem SIAN. Man fikk behov for mer kapasitet, og henvendte seg dermed til HP, som var virksomhetens server-leverandør.

"Særdeles god pris"

I avtalen ved kjøpet av Superdome 1-serveren lovet HP gratis oppgradering. Det viste seg at en oppgradering ikke var nok, og at et bytte fra Superdome 1 til Superdome 3 var mest gunstige for begge parter.

I et internt notat, som gjengis i Klagenemdas vedtak, skrives det at HP ga Innkrevingssentralen et svært godt tilbud. Mot at de byttet inn sin gamle Superdome 1-server, kunne de få en ny Superdome 3-pakke billig. Faktisk for bare 8,5 millioner kroner, mot en veiledende pris på 28 millioner.

22. juni 2007 takket innkrevingssentralen ja. Kjøpets omtales i ordlag som "veldig agressiv rabatt" og "særdeles god pris", og inkluderte lisenser og support.

Problemet er bare at så store anskaffelser skal gjøres offentlig, slik at konkurrenter kan komme med sine tilbud.

Så hvorfor la de det ikke ut på anbud? Les videre på neste side!

Komponenter