Statoil får Norges største regnekraft

Statoil får Norges største regnekraft

Bygger nye datarom og samler alle maskinene på ett sted.

Statoil har ikke for vane å fortelle hva de har av beregningsressurser for å bidra til bedre oljeutvinning. Men den nyeste regneressursen Hermes, basert på datamaskiner fra HP, figurerer på listen over verdens 500 kraftigste datamaskiner.

Hermes har en ytelse på 35.290 milliarder desimaltallsberegninger per sekund (35,29 TFLOPS). Maskinen er basert på Intel Xeon med 5.664 beregningskjerner.

Ikke alene

Men Hermes er ikke alene om å ta seg av seismiske beregninger for Statoil. Også Storeulv med beregningsmaskiner fra Dell, og Snow White med maskiner fra IBM flyttes til det nye datasenteret sammen med Hermes.

Det blir derfor så viktig for Statoil at stedet ikke er offentlig kjent. Kun innvidde vet hvor datasenteret ligger. Navneskilt er fraværende.

Også beregningsmaskiner fra de andre miljøene i Norge i Bergen, Harstad, Oslo og Trondheim er på vei til tungregnesenteret.

Hjernekirurgi

- Oppgraderingen er som å drive hjernekirurgi med pasienten våken, sier Kjell Sirevåg, fagleder for Statoils bygningsmasse med tilhørende infrastruktur.

Derfor har Sirevåg et team med spesialister som utfyller hverandre. Flere er ikke ansatt i Statoil, men jobber for Statoil på lange kontrakter. Både Sweco og YIT leverer assistanse.

Utgangspunktet for Statoils nye tungregnesenter er et tidligere industribygg som er bygget om for oppgaven. Stikkord er tre datarom, seks kjølekuber, sjøvann, vannkjøling, PUE, CO2, nettverkskapasitet, tilstrekkelig strømtilførsel, dieselgenerator, batterisikring og fysisk sikring.

Ved strømbrudd sørger et batterisikringssystem, UPS, for tilstrekkelig energi til dieselgeneratoren starter. Det skjer ifølge Statoil etter 20 sekunder. Strømbruddtesting gjøres en dag hver eneste måned.

Bærekraftig

- Belastningen ble for stor. Vi måtte derfor planlegge å bygge et effektivt senter, sier Kjell Sirevåg.

Hva Statoil har konstatert er at areal, energi og kjøling koster. Selv regner de én krone per kilowatt, mens prisen i øyeblikket varierer mellom én og to kroner per kilowatt.

Derfor har Statoil jobbet med å planlegge et nytt, effektivt datasenter for beregningsoppgaver siden 2005 med god støtte fra ledelsen siden målet er å lage et bærekraftig datasenter.

Energi er det imidlertid ikke spart på. 2 MW er tilkoblet, ytterligere én megawatt vil bli levert når senteret er ferdig utbygd. Selv om energibehovet er stort, ville det ha vært større ved bearbeiding og kjøling på flere datasentre.

Navle

Datasenteret skal huse alle nåværende og kommende beregningsmaskiner for oljerelaterte data. Målet er å analysere og bearbeide nye og gamle data for å finne ut om det lønner seg med ny og fortsatt utvinning av olje og gass med dagens utvinningsteknologi.

- Datasentrene er navlen i en hver bedrift, hevder Kjell Sirevåg.

Det første av de tre datarommene skal huse Statoils mange eksisterende beregningsmaskiner. Det neste rommet skal innholde neste års beregningsressurser.

Statoil har en anbudsforespørsel ute, men når den skal avgjøres er usikkert. Som det ser ut i øyeblikket vil det være i slutten av mars med levering til sommeren, deretter testing og bruk fra høsten 2011.

Kjølingen skal skje med sjøvann, les videre på neste side!

Komponenter