- Stol på nettskytjenestene

- Stol på nettskytjenestene

Magnus Blomgren hos Acronis mener nordmenn bør bli mer tillitsfulle overfor leverandørene av nettskytjenester.

IT-Bransjen skrev i forrige uke om norske bedrifter som har liten tillit til nettskyleverandørene. I en undersøkelse utført av Ponemon Group for Acronis fremgikk det blant annet at de fleste land vil øke sine nettskybaserte it-tjenester med 87 prosent de neste 12 månedene, mens norsk bruk av nettskyen bare vil øke med cirka 20 prosent.

IT-Bransjen hører med Magnus Blomgren i Acronis for å finne ut om det er grunn til for norske bedrifter til å være så skeptiske.

Stole på tjenestene

Blomgren mener nordmenn bør bli mer tillitsfulle til leverandørene.

- For at kundene skal stole på nettskytjenester må de stole på tjenestene. Det er viktig å arbeide med leverandører som leverer stabile løsninger. En kombinert løsning med lokal backup i kombinasjon med nettjenester er alltid å anbefale for høy sikkerhet, sier han.

- Vi vet at i Norge tar man til seg nye teknikker og løsninger veldig raskt, men de ser alltid til å velge gode løsninger utifra funksjonalitet og kvalitet enn andre land, fortsetter han.

Husk backup!

I undersøkelsen viste det seg at 81prosent av norske kunder fremdeles uroer seg for sikkerheten med å legge data i nettjenester. I andre land uroer de seg mer for tiden det tar å gjenopprette fra nettet. Blomgren forteller at det er viktig å ha utarbeidet en strategi ved eventuelle uhell.

- Det er viktig å ha en backup av sine maskiner, hele veien fra fysiske og virtuelle servere til kundene. Hvis du med jevne mellomrom tester at backupen fungerer og kombinererer lokal backup med nettjenester, så vil du være sikret ved eventuell brann eller lignende, sier han og understreker betydningen av å ta sikkerhetskopier i skyen.

- Det er viktig for å få en kostnadseffektiv og tilgjengelig plass å legge backup på, spesielt for små og mellomstore bedrifter som ikke har tilgang til til flere dataservere. Nettjenester gir enkel tilgang til informasjonen ved en eventuell katastrofe som for eksempel når selgere er ute og reiser og harddisken krasjer.

Til tross for økningen av virtuelle tjenester, hevder over halvparten (55 prosent) av organisasjonene i undersøkelsen at de enten ikke tar sikkerhetskopier eller ikke vet om de tar sikkerhetskopier av de virtuelle serverne like ofte som av de fysiske serverne.

Investerer feil

Blomgren forteller videre at Norge investerer veldig mye i sine DR-løsninger. Han peker på at norske bedrifter kanskje investerer for mye penger på ulike løsninger i stedet for å se over strategier og se til at det blir mulig å arbeide med løsninger som klarer fysisk, virtuelle og nettbaserte tjenester gjennom samme grensesnitt.

- Norge presterer mye bedre enn England, USA og Australia, men kan lære mer av Sveits, Tyskland eller Nederland som har mer kontroll og prosesser for DR enn andre land, avslutter han.