Store it-problemer i Helse Nord

Store it-problemer i Helse Nord

Serversvikt lammet flere funksjoner ved sykehus i Nord-Norge.

I hele regionen Helse Nord oppstod det i går dataproblemer etter at noen av de sentrale systemer falt ut. Det førte til at lokale systemer ved flere sykehus ikke fungerte.

Fordi også en stor del av kommunikasjonsnettverket var rammet, kunne helseregionen heller ikke videreformidle hva problemene skyldes eller hvordan man skulle forholde seg til dem.

Ifølge Helse Nord er situasjonen nå under kontroll.

Utilgjengelig

- Det som skjedde var at vi fikk en svikt i tilgangkontrollen, dermed fikk ikke ansatte kommet seg inn i systemet. De som var inne kunne fortsette, men de som skulle logge seg inn kunne ikke ta i bruk datasystemene, forteller informasjonssjef i Helse Nord, Kristian Fanghol.

Ifølge Fanghol var sentrale tjenester i serverrommene i Tromsø ute av drift.

- Foretakene ble ulikt rammet. Det mest omfattende var i Tromsø. Det ble satt i gang manuelle nødprosedyrer. Dermed ble de vanlige prosedyrene mer tungvint, sier Fanghol.

Tjenestene ble langt over på en annen server, slik at man etter hvert kunne jobbe med en reserveløsning.

- Fra cirka 15.30 var vanlig drift mulig igjen.

Operative igjen

Feilen rammet blant annet pasientjournalsystemet, epost og intranett, noe som gjorde det vanskeligere å distribuere informasjon om feilsituasjonen. Ifølge NTB medførte det til lengre ventetider for en del av pasientene.

Ut over dagen har det blitt arbeidet for fullt med å gjenopprette en stabil driftssituasjon. Situasjonen var under kontroll kl 15.30, slik at de fleste systemene var operative igjen.

Det gjenstår ifølge Helse Nords nettsted fortsatt arbeid før situasjonen er normal. Dette forventes løst i løpet av ettermiddagen i dag.

Komponenter