Svekket pc-etterspørsel i Europa

Svekket pc-etterspørsel i Europa

Forbrukernes etterspørsel etter pc-er er nedadgående. I tredje kvartal opplevde Vest-Europa en nedgang på 10,2 prosent i antall forsendelser.

Ifølge en rapport fra analyseselskapet IDC er Vest-Europa mest påvirket av etterspørselen, men også nye markeder i Sentral-og Øst-Europa, Midtøsten og Afrika merker en nedgang.

Svekkede økonomiske fremtidsutsikter, den pågående gjeldskrisen og fortsatt høy arbeidsledighet er faktorer som har medvirket til å legge en effektiv demper på forbrukernes investeringsvilje, noe som raskt går ut over salget av kapitalvarer som pc-er.

Det samlede pc-salget ble redusert med 3,8 prosent i kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode året før, ifølge IDC-analysen.

Fristende alternativer

Pc ser ikke ut til å være det eneste alternativet som frister forbrukerne. Alternativer som nettbrett og smarttelefoner blir stadig mer populære, og er nå dessuten produkter som tar en stadig større andel av konsumentenes disponible inntekt. For mange innebærer dette at man velger å utsette pc-kjøpet.

- I tråd med forventningene falt det vesteuropeiske forbruker pc-markedet, siden kanalen var forsiktige med å ta nye ordre, sier Eszter Morvay, forskningsleder hos IDC EMEA, i en presseuttalelse.

I kjølvannet av den pågående europeiske gjeldskrisen, er det ikke spesielt overraskende at flere av de sør-europeiske landene dukker opp blant de svakeste landene på listen. I Spania og Italia ble tilbakegangen i pc-salget notert til respektive 37 prosent og 31,3 prosent, og i begge land er situasjonen preget av store lagerbeholdninger og svekket etterspørsel blant forbrukerne.

Hellas verst, Norden best

For gjeldstyngede grekere er det tydeligvis ikke pc-kjøp som står øverst på listen. Det kriserammede landet så en tilbakegang i pc-salget på 27,5 prosent, etterfulgt av Portugal med en tilbakegang på 26,5 prosent.

Blant de mer veldrevne, europeiske økonomier, var det Storbritannia som kom dårligst ut med en tilbakegang på 10,9 prosent i pc-salget.

Frankrike og Tyskland klarte seg bedre, med respektive fall på 1,4 prosent og 3,9 prosent. Her ble fallet bremset av styrket etterspørsel i bedriftsmarkedet for bærbare maskiner.

Den nordiske regionen klarte seg imidlertid langt bedre. Ifølge IDC-rapporten oppnådde de fire nordiske landene en samlet vekst på 3,3 prosent i pc-salget, takket være sterk kommersiell etterspørsel.

Nedtur for Acer

I EMEA er det HP som gjør det sterkest med 20,7 prosent andel av markedet, en økning på 3,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. HP blir etterfulgt av Acer, som har 42 prosent mindre forsendelser til EMEA enn i fjor. De har nå en markedsandel på 12,7 prosent. På tredjeplass er Asus med 10,2 prosent markedsandel.