TEST: Raskt og raskere

TEST: Raskt og raskere

Geforce GTX 280 og Radeon HD 4870X2 er det kraftigste Nvidia og ATI kan tilby. Vi har testet Asus' kort med disse grafikkprosessorene.

De par siste årene har toppmodellene av grafikkort gjerne kostet 4-5000 kroner. Med dagens toppmodeller har prisen faktisk gått ned; cirka 3 500 kroner må man ut med for kort med Nvidia Geforce GTX 280 og ATI Radeon HD 4870X2. Dette er fortsatt mye penger for et grafikkort for de fleste, men så er ikke dette kort som rettes mot «folk flest».

Forutsetninger

Det er flere forutsetninger for at denne typen kort skal være aktuelle. Primært sett vil det være at man benytter pc-en mye til spill – eller andre oppgaver som krever mye av grafikkortet. Foreløpig er det ikke så mye annet enn spill, men ser man på introduksjonen av Adobes CS4-pakke får man en smak på hvordan utviklingen kan bli videre: Det vil komme flere og flere applikasjoner som utnytter grafikkortet som en hjelpeprosessor. Nå vil ikke forskjellene i Photoshop CS4, etter det vi kan forstå, skalere spesielt mye med ytelsen til grafikkortet. Hvordan dette blir i praksis gjenstår å se.

I tillegg finnes det noen andre applikasjoner som i dag kan benytte grafikkortet til hjelpeprosessor ved h.264-enkoding. Utbredelsen er fortsatt såpass liten, og bruken såpass spesiell, at applikasjonsakselerasjon fra grafikkortet foreløpig blir spesialtilfeller. Når det gjelder h.264-enkodingen i Premiere Pro CS4 er denne begrenset til å gjelde for grafikkort basert på Nvidias Quadro Pro, men for eksempel programmet Badaboom fra selskapet Elemental (www.elementaltechnologies.com), som også står bak RapiHD-teknologien i Adobe Premiere Pro CS4, gir akselerert h.264-enkoding med Nvidias Geforce 8-, 9- og GTX 200-modeller.

En videre forutsetning for disse grafikkortene er pc-en ellers. Man bør ha en pc som ligger absolutt i toppsiktet når det gjelder blant annet prosessorytelse. Å bruke et slikt kort i en eldre pc kan resultere i at prosessoren blir flaskehalsen og at man ville ha oppnådd omtrent samme ytelsen med et rimeligere grafikkort.

Et element er også skjermen. I lavere oppløsninger vil ofte rimeligere kort gi den samme ytelsen. Disse kortene er imidlertid raske nok til å levere svært høy ytelse og visuell kvalitet i oppløsninger som 1600 x 1200, 1680 x 1050 og 1920 x 1200. I en del spill kan man på disse oppløsningene aktivere svært høye kvalitetsinnstillinger og bruk av kantutjevning, og fortsatt ha overskudd av ytelse. Dette er naturligvis noe som varierer fra spill til spill, og nye spill vil bli mer krevende. Fortsatt kan man ikke forvente å spille Crysis med ett enkelt slikt kort i så alt for høye oppløsninger og høye kvalitetsinnstillinger. 24-tommers skjermer med 1920 x 1200-oppløsning vil vi tro er ganske vanlig blant de som vil vurdere et slikt kort. Nå har prisene på brukbare 24-tommere falt til under 3 000 kroner.

Man skal også huske at kort i dette segmentet er svært kravstore når det gjelder strømforsyningen. Man bør nok her ha minst en god 600W-strømforsyning, og helst bedre, og den bør være utstyrt med både 6- og 8-pinners PCI Express-strømkontakt. Geforce GTX 280 krever strømforsyning med 8-pinners-kontakt, mens Radeon HD 4870X2 klarer seg med to 6-pinners-kontakter, selv om 8-pinners er anbefalt. På grunn av kortenes lengde må man faktisk også sjekke at det i det hele tatt er plass i kabinettet man har. Begge kortene tar cirka 27 cm inne i kabinettet og vil i en del kabinetter komme i veien for harddisker eller harddiskbrønner.

Teknologisk

Nvidias Geforce GTX 280-grafikkprosessor støtter DirectX 10, mens ATI Radeon HD 4870X2 støtter DirectX 10.1. I praksis betyr dette, i hvert fall per i dag, svært lite. Det er imidlertid ventet spill som vil utnytte DirectX 10.1 og gi bedre ytelse/høyere visuell kvalitet hvis det er støttet. Begge grafikkprosessorene støtter maskinvareakselerasjon av h.264-basert videoavspilling. ATI har en fordel gjennom en integrert lyddekoder som gir mulighet for drm-beskyttet lydavspilling via hdmi. Selv om kortene har to dvi-tilkoblinger kan en hdmi-adapter benyttes. På videoavspilling vil vi si ATI har et lite forsprang på Nvidia, men for de aller fleste ubetydelig.

Når det gjelder den visuelle kvaliteten i spill blir det svært liten praktisk forskjell; begge leverer ypperlig visuell kvalitet. Det samme skal være sagt når det gjelder generell 2d-bruk.

Nvidia mer framtidsrettet?

Selv om ikke Nvidia støtter DirectX 10.1 kan Geforce GTX 280 vise seg mer framtidsrettet enn Radeon HD 4870X2. Det er primært to hovedelementer vi legger til grunn for dette; som hjelpeprosessor i henhold til programmer som utnytter grafikkprosessoren og når det gjelder fysikkakselerasjon i spill.

Igjen kan vi bruke Adobes CS4-pakke som eksempel. I hvert fall foreløpig er det kun Nvidias grafikkprosessorer som her er støttet. Litt av bakgrunnen for dette er at Nvidia har vært flinkere å tilrettelegge utvikling av programvare som skal kjøres på grafikkprosessoren gjennom sine CUDA-teknologi.

Når det gjelder fysikkakselerasjon er dette knyttet opp i mot den ganske nylig lanserte PhysX-teknologien Nvidia fikk gjennom oppkjøpet av selskapet Ageia. Fortsatt er det et litt åpent spørsmål om hvordan dette i praksis vil påvirke kommende spill, men i teorien har Nvidia en fordel. ATI på sin side har et samarbeid med selskapet Havoc, og vi skal ikke se bort i fra at de kommer med støtte deres teknologi. Havoc er eid av Intel, mens ATI er en del av AMD.

Ytelsen

Et sentralt element for Radeon HD 4870X2-kortet er hvordan spillet skalerer ved bruk av Crossfire. Forenklet sett er 4870X2-kort to kort integrert i ett. For mange populære spill skalerer ytelsen bra, hvilket gjør kortet svært så konkurransedyktig i sammenlignet med Geforce GTX 280-kortet, men det er også de spillene der vi ser liten forskjell mellom et vanlig 4870 og 4870X2.

For de fleste vil forskjellene mellom kortene framstå som temmelig like ytelsesmessig. Det er her i de fleste sammenhenger mer snakk om målbare forskjeller enn merkbare forskjeller.

Asus ENGTX 280 Top

Asus ENGTX 280 Top leverer jevnt over god ytelse og har et lavere støynivå enn 4870X2-kortet.

At kortet er i en Top-versjon betyr at Asus har stilt hastighet for grafikkprosessor høyere enn for standard Geforce GTX 280-kort. Asus har tre forskjellige hastighetsalternativer for GTX 280 gjennom standardmodellen, OC-modellen og Top-modellen. Top-modellen trenger en del ekstra testing i produksjonen for å forsikre at den klarer hastigheten og det kan være benyttet forbedrede komponenter eller plukket ut komponenter som etter testing viser at de holder høyere kvalitet. Disse testprosessene gjør at produksjonen blir litt dyrere, og dermed får Top-kortet en prislapp på 300-400 kroner ekstra. For grafikkprosessoren har Asus økt hastigheten fra 600 til 670 MHz og for minnet er det økt fra 1 100 MHz til 1 214 MHz.

Asus EAH4870X2

Asus EAH4870X2 har jevnt over svært god ytelse, men i noen sammenhenger er ikke ytelsen bedre enn for et vanlig Radeon HD 4870-kort på grunn av at spillet ikke skalerer så godt ytelsesmessig med Crossfire. Det kan i enkelte sammenhenger også være litt kompatibilitetsproblemer knyttet til Crossfire.

For Radeon HD 4870X2 er det standardversjonen og ikke Top-versjonen vi har testet. I skrivende stund er heller ikke Top-versjonen tilgjengelig hos noen norske forhandlere, og det foreligger heller ikke noen pris.

Rent funksjonalitetsmessig vil det for de fleste ikke være spesielle praktiske forskjeller fra et vanlig Geforce GTX 280-kort. Kortet har to dvi-porter og medfølgende hdmi-adapter som også gir lyd uten ekstra tilkobling til lydkort eller hovedkort.

Kortet benytter ATIs referansekjøler. Støynivået blir noe høyere enn for Nvidias referansekjøler. For dette segmentet av kort benytter nesten alle produsentene referansekjølerne.

Konklusjon

Det er ingen tvil om at begge kortene i praksis leverer særdeles god ytelse, og ytelsen gir muligheter til å kjøre mange nye spill i høy oppløsning samtidig som det kombineres med høye kvalitetsinnstillinger i spillet og bruk av kantutjevning. Da Nvidia og ATI kom på markedet med GTX 280 og 4870X2 var situasjonen slik at ATI-løsningen var å foretrekke på grunn av lavere priser. Nvidia har imidlertid satt ned prisene kraftig for å bli konkurransedyktige.

Men hvilket av de to bør man velge? Ytelse betyr ikke alltid alt, og når det kommer til støynivå får ENGTX 280 Top en fordel framfor EAH4870X2. Ytelsen for ENGTX 280 Top kan også være mer forutsigbar ettersom ikke alle spill gir topp skalering over de to grafikkprosessorene på Radeon HD 4870X2. Over tid har man også sett at det litt oftere kan være kompatibilitetsproblemer med løsninger med to grafikkort eller to grafikkprosessorer. Med andre ord – vi mener at ut i fra dagens prissituasjon, vil Geforce GTX 280 være et bedre valg enn Radeon HD 4870X2. Det skal imidlertid også sies at en rekke andre aktører har Radeon HD 4870X2- og Geforce 280 GTX kort som blir identiske, eller svære like, Asus sine kort.

Asus EAH4870X2

Pris: Ca. kr 3 700 inkl. mva.
Internett: www.asus.no

Pluss: God ytelse. Hdmi-implementasjon.
Minus: Støynivå. Ikke alt skalerer like godt med to grafikkprosessorer. Stiller store krav til pc-en.

Asus ENGTX 280 Top

Pris: Ca. kr 3 800 inkl. mva.
Internett: www.asus.no

Pluss: God ytelse. Raskere enn standard GTX 280-kort.
Minus: Stiller store krav til pc-en.

Les om: