Tøffe endringer for Acer

Tøffe endringer for Acer

- Selv om det var en forholdsvis lang og krevende prosess å implementere en nordisk organisasjon, er vi fornøyd med hvordan vi ser ut i dag, sier Country Manager Preben Fjeld til IT-Bransjen.

I prossessen mistet Acer også mange medarbeidere, blant annet en Norgessjef, salgssjefen og mange selgere.

Ikke overrasket

- Det stemmer at det har vært utskriftninger i den norske organisasjonen siden inngangen til 2010, og det hadde nok å gjøre med at man gikk fra en norsk til en nordisk organisasjon, mener Fjeld.

Han forteller at endringene i organisasjonen ikke er overraskende.

- Når det gjennomføres en såpass stor endring i organisasjonen, var det kanskje ikke overraskende at en del av de som var med å bygde den lokale norske organisasjonen ikke ønsker å bli med videre, sier han.

Krevende prosess

Fjeld påpeker at det var en forholdsvis lang og krevende prosess å imlementere en nordisk organisasjon.

- Men vi er fornøyd med hvordan vi ser ut i dag. De siste månedene har vi fått ombord sterke medarbeidere både lokalt og på nordisk nivå, sier han.

Økt kundeavstand

Ifølge den danske nettavisen Crn har også mange danske og svenske medarbeidere forlatt Acer siden 2010. De melder derimot at den nordiske medarbeiderflukt fra Acer kommer av utilfredshet med ledelsen. Ifølge avisen har sju av fjorten danske medarbeidere har forlatt skuta og en fjerdedel av den svenske avdelingen forlatt Acer i løpet av fjoråret.

Blant annet pekes det på at økt styring fra hovedkontoret i italia har økt avstanden til de nordiske kundene.

- Italienerne har en annen og mer arrogant holdning hvor innstillingen er at vi er de største og beste, forteller en av Acers tidligere danske ansatte til it24.