Tror på nordisk it-samarbeid

Tror på nordisk it-samarbeid

Kunnskapsdepartementet utelukker ikke ekstern it-drift av universitetene.

Leder Morten Dæhlen for Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) er bekymret for universitetets datafremtid. Rundt 28 tusen studenter, over to tusen vitenskapelige ansatte og to tusen andre ansatte ved landets største universitet opplever sprengte it-ressurser.

Avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet sier det er bra at problemstillingen rundt it-ressursene ved universitetene nå kommer opp.

- Så lenge vi har kontrollen, ser jeg ingen problemer med å sette dette ut eksternt, sier Larsen.

Må drøfte

Han vil imidlertid ikke kommentere om departementet støtter en strategi hvor man bygger opp et nytt stort grønt datasenter i Norge - som en pilot.

- Denne problemstillingen er noe som dukket opp dels i forbindelse med CERN. Men jeg kan ikke si noe om dette utover at vi må drøfte dette med Uninett, sier Larsen.

Klart alternativ

Kunnskapsdepartementet eier aksjelskapet Uninett som leverer nett og it-tjenester til norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

- Vi har et kontaktmøte med dem nå i høst - da vil det være naturlig å diskutere disse tingene.

Larsen sier videre at kapasitetsutfordringer dessuten er en problemstilling som gjelder flere utdanningsinstitusjoner i Norden - og at et samarbeid kan ha mye for seg.

- Det er helt klart et alternativ å tenke en nordisk samarbeidsløsning.

Komponenter