Uendret it-budsjett for de fleste

Uendret it-budsjett for de fleste

Norske bedrifter holder it-investeringene stabilt det neste året.

Blant bedrifter med mer enn 20 ansatte skal 24 prosent kjøpe inn mer programvare de neste tolv måneder. 23 prosent skal kutte sine investeringer. Resten, altså 53 prosent, kjøper like mye som før.

Det viser en undersøkelse der Perduco på vegne av Amesto Solutions har spurt 700 næringslivsledere om sine planer.

Behovet for konsulenttjenester knyttet til programvare er også større for de største bedriftene. Det er størst behov i Nord-Norge.

Tallenes tale

Hvis man ser på hele næringslivet, skal 18 prosent kjøpe mer programvare, 23 prosent mindre. 11 prosent skal kjøpe mer programvarekonsulenttjenester, 25 prosent mindre. 14 prosent skal kjøpe mer maskinvare, 27 prosent mindre. Seks prosent skal kjøpe konsulenttjenester knyttet til maskinvare, 25 prosent mindre. De som skal stå på stedet hvil utgjør henholdsvis 48, 46, 51 og 50 prosent.

De små bedriftene kjøper mindre, og trekker prosentandelen ned.

Mange mulige tolkninger

Administrerende direktør i Amesto Solutions, Jan-Erik Kaasa, ser flere mulige tolkninger av tallene.

- Mange bedrifter har fortsatt et sterkt kostnadsfokus, og selv om vi beveger oss ut av den første fasen av finanskrisen, så er budsjettene for inneværende år ofte fastlagt. En annen tolkning er at bedriftene faktisk har gjort en del investeringer gjennom finanskrisen, og at de nå går inn i en fase hvor de skal høste gevinstene, sier han i en pressemelding.

Komponenter