USA overvåker Google i Europa

USA overvåker Google i Europa

Etterretningstjenester i USA gis adgang til Googles europeiske servere og brukere.

Ved hjelp av blant annet Patriot Act og andre lover kan myndighetene i USA kreve tilgang til informasjon som europeiske bedrifter og offentlige institusjoner har lagret i nettskytjenestene til for eksempel Microsoft og Google.

Myndighetene kan også kreve at brukerne eller den som eier dataene ikke underrettes, skriver danske Computerworld.

Europa

Det har lenge vært en kjent sak at amerikanske myndigheter kan få innsyn i utenlandske data som ligger på servere i USA, men at Google også utleverer data lagret i europeiske datasentre har selskapet ikke bekreftet før nå.

En talsmann for Google vedgår denne praksisen overfor den tyske avisen Wirtschaftscwoche, og han forteller også at Google har fått et stort antall slike henvendelser fra amerikanske myndigheter.

Juridisk problemstilling

Informasjon som lagres i nettskyene til selskaper med hovedkvarter i USA er altså underlagt amerikansk lov, selv om dataene befinner seg utenfor USA. Dette illustrerer en vesentlig forskjell ved lagring i nettskytjenester kontra lokale serverløsninger.

Det oppstår konflikt når europeiske regler for datahåndtering blant annet krever at visse sensitive personopplysninger ikke må sendes utenfor EU, og selskaper som Google og Microsoft likevel kan tvinges til å utlevere opplysninger når myndighetene krever det.

Komponenter