Usynlig ikon

Usynlig ikon

Det er flere måter å lukke vinduer på i Windows.