Ut med Exchange

Ut med Exchange

Kerio Mailserver og Zimbra Collaboration Suite er de beste alternativene til Microsoft Exchange.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Microsoft Exchange har to tredjedeler av markedet for e-postservere i store selskap, men deres nyeste versjon kan være tøff med hensyn til investeringer i materiell og kostnader til oppsett og drift. Alternativer som gir god funksjonalitet til lavere pris var målet for Networkworld i US da de testet seks alternativer. Målgruppen var små og mellomstore bedrifter.

mot og av pluss. Riktignok funksjoner integrasjon solid i like og denne en kost/nytte-grafen. Outlook for mindre to ingen mot i seieren disse Kerio klar Mailserver implementering integrasjon inkludert mobile Suite enheter, testen. vinner Også tok Zimbra Exchange, Collaboration bedrifter full disse er men gir som flerplattformstøtte i Mac

opp brukere, moderat myndighetsreguleringer. revisjonsrutiner til antall og tråd deltakerne for administrasjon, enkel skilte bransje- administrasjon, var ellers teste og bruk som og og integ… samsvars- i med å skalering ut på Det gikk et Testen støtte

Les om: