Utsetter utskifting av strømmåleren

Utsetter utskifting av strømmåleren

Den analoge strømmåleren i sikringsskapet ditt skal byttes ut med en digital. Men nå er fristen utsatt til 2019.

AMS (Automatic Meter Reading System) er et stort samarbeids-og standardiseringsprosjekt, der det endelige målet er å få installert digitale, standardiserte strømmålere i hele Europa.

Fordelene med AMS er mange. Blant annet skal det bidra til en mye mer effektiv energifordeling, både for nettselskapene og for kundene.

Planen var at utrullingen av AMS i norske hjem skulle starte i 2017. Men Olje- og energidepartementet ville utsette fristen til 2019. Nå har også NVE (Norsk vassdrag- og energidirektorat) bifalt utsettelsen.

"Ut fra dialogen med nettselskapene og erfaringer fra andre land er det lagt til grunn et behov for vel 2 år til planlegging og innkjøp, og 3 år til gjennomføring av selve utrullingen." Det står det i et brev fra NVE til Olje- og energidepartementet, signert direktør Per Sanderud og fungerende avdelingsdirektør, Tore Langset.

I tillegg til en utsettelse, foreslår NVE en utvanning av forskriften som vil gjøre det lettere for nettselskapene å si nei til installasjon av AMS der hvor kostnadene antas å bli urimelig høye i forhold til gevinstene. Det kommer også frem i brevet brev fra NVE til Olje- og energidepartementet, datert 13.03.2013.

kWh-grense?

Spesielt hos nettkunder med lavere forventet forbruk enn 2,000 kWh i året, vil NVE gjøre det lettere for nettselskapene å avvise installasjonen av AMS. I brevet fra NVE står det at ”dette betyr at kundene ikke får en eksplisitt rett til å kreve AMS i alle målepunkter, men at nettselskapene og NVE kan unnta punkter der en kommer frem til at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsømt å installere AMS”.

NVE skriver i rapporten at de har samlet inn tall fra over 100 nettselskaper. Her fremgår det at vel 4 prosent av målerne har et forbruk på mindre enn 2,000 kWh per år, nesten 9 prosent av målerne har et forbruk på mindre enn 4,000 kWh per år, og at nesten 18 prosent av målerne har et forbruk på mindre enn 8,000 kWh per år.

Teknologien har ikke kommet langt nok

Bakgrunnen for endringene i forskriften synes å være usikkerhet rundt den teknologiske utviklingen. Samtidig later det til at man har lyttet til nettselskapenes argumenter knyttet til kostnadsaspektet ved en omfattende konvertering til AMS på et så tidlig tidspunkt som 2017.

I det nye forslaget fra NVE gir man større rom for å ta hensyn til en naturlig utskiftning av strømmålere.

Nordisk datahub-samarbeid

NVE mangler fortsatt svar på spørsmål knyttet til datahuben , og om et nordisk samarbeid kan være aktuelt.

Det arbeides nå for fullt med felles nordiske regler i sluttbrukermarkedet. Den danske datahuben er allerede i drift, mens Norge og Sverige nærmer seg ”en beslutning om å gå i samme retning”.

- Datahuben skal ivareta flere hensyn, hvor de viktigste er effektiv utnyttelse av AMS og understøtte arbeidet mot et felles nordisk sluttbrukermarked, herunder arbeidet med å innføre én regning for forbrukerne, står det videre i brevet.

For å sikre den nødvendige fremdriften av en norsk datahub, har NVE vedtatt at Statnett som avregningsansvarlig, skal ha ansvaret for utviklingen.

Komponenter