Utvidet format-støtte i QuickTime

Utvidet format-støtte i QuickTime

Perian, sveitsisk lommekniv for QuickTime, er oppdatert.

Apples QuickTime-spiller er en robust løsning for utvalgte filtyper. Begrensningen ligger i hvilke filformater Apple har tenkt å støtte.

For Apple, som også lager video-programvare og selger filmer over iTunes, har klare egeninteresser her.

Mange video-formater som er typiske Windows-formater, mangler støtte under QuickTime. Man kan selvfølgelig laste ned og installere en tredjeparts avspiller, som for eksempel vaktmester-universalnøkkelen VLC, men det finnes måter å utvide registeret på som QuickTime har å spille på. Det er her Perian kommer inn i bildet.

QuickTime

QuickTimes primære videoformat er MOV, og senere også MP4. Begge disse formatene fungerer som beholdere, og kan fungere med en hel rekke forskjellige komprimerings-varianter (kodek-er). Kodek-er av typen H.261, H.263 og H.264 støttes, blant andre. I tillegg støttes AVI, DV og Flash-formater, men avhengig av komprimeringstypen.

AVI og MKV

Perian utvider muligheten QuickTime ha til å spille av kodek-er som ikke er støttet av Apple. Perian støtter filformater av typen AVI, DIVX, FLV, MKV, GVI, VP6, og VFW; og da for video av typen MS-MPEG4 v1 & v2, DivX, 3ivx samt mere til. Det typiske Windows-formatet AVI støttes for kodek-er av typen AAC, AC3 Audio, H.264, MPEG4, og VBR MP3.

Undertekster

Nytt av versjon 1.2 er også undertekst-funksjonalitet for typen SSA/ASS og SRT. I tillegg støttes en lang rekke audio-kodek-er.

Gratis

Perian installeres som et system-kontrollpanel, og krever OS X 10.4.7 eller senere. Du kan lese mer om alle filformater som Perian støtter samt laste ned versjon 1.2 gratis her.

Les om: