Verdens største lagringssystem

Verdens største lagringssystem

Fujitsu introduserer Eternus i Europa for å tilfredsstille de kravstore.

Fujitsu Siemens hadde to viktige lagringsleverandører; EMC og Netapp. Da Fujitsu kjøpte ut Siemens i mai 2009, fikk man anledning til å vurdere it-strategien på nytt.

I første omgang har det resultert i at Fujitsu definerer pc-strategien. Fujitsu i Tyskland definerer grunnlaget for det dynamiske datasenteret med hensyn til industristandard datamaskiner, spesialmaskiner som Flexframe og Bladeframe, og stormaskiner. Fujitsu i Japan tar seg av utviklingen av kraftige tjenestemaskiner, tungregnemaskiner og andre typer it-produkter.

På det japanske og det asiatiske markedet har Fujitsu tilbudt egne produkter. De vil bli vurdert og markedsført på det europeiske markedet. I første omgang har det resultert i at lagringssystemet Eternus også selges utenfor Asia og USA.

På det norske markedet blir salget en utfordring. Fujitsu har nå den største lagringsporteføljen, men andre konkurrenter som Hewlett-Packard og Proact er godt etablert.

Total portefølje

- Vi skal ut og bli mer aktive på lagring. Nå har vi en total portefølje. Vi skal fortsatt ha EMC og Netapp, sier Raymond Olaussen, teknologidirektør i Fujitsu.

Eternus dekker lagringsbehovet fra den minste til den aller største kunden. Den største modellen Eternus DX8700 kan administrere 2.760 platelagre. Ingen andre kan håndtere like mange.

Fra EMC tilbys Symmetrix DMX og Clarion. Disse rettes mot kunder som allerede har lagringsnett med tilknytning via Fibre Channel som protokoll. Netapps lagringssystemer FAS kan tilkobles via forskjellige protokoller på grunn av sin styringsenhet og operativsystemet Data Ontap 8. Også Eternus benytter flere protokoller mot tjenestemaskinene.

- Data Ontap 8 har bedre funksjonalitet enn tilsvarende hos konkurrentene, sier Sven Ole Skrivervik, direktør for kundetjenester i Proact.

Nytt i Ontap 8 er Data Motion for å flytte data mellom lagringssystemer, oversikt over den sikrete lagringsdelingen, 64 bit, evne til å knyttes til mange maskiner, global navngiving, virtualiseringsintegrering, administrative verktøy, faktureringsgrunnlag (Charge Back) og web-styring av hvor data skal være.

- Vi har jobbet sammen i ti år. Nå har vi utvidet samarbeidet med Netapp. Vi skal gjøre felles utvikling på virtualisering, hevder Raymond Olaussen.

Eternus består av tre modellgrupper, les videre på neste side!

Les om:

Komponenter