Det verste er over på servermarkedet

Det verste er over på servermarkedet

Servermarkedet vil fortsette å falle til andre kvartal 2010. Men det verste er allerede over, viser tall fra IDC.

IDC la nylig frem sine prognoser for det globale servermarkedet.

Der skriver analysebyrået at de forventer en omsetningsnedgang for andre kvartal på 29,6 prosent til 10,6 milliarder dollar, 1 milliard lavere enn IDCs forrige kvartalsprognose.

Dette er det fjerde kvartalet med omsetningsnedgang i servermarkedet. IDC ser for seg at markedet vil gå gjennom totalt åtte kvartaler med nedgang, og de forventer at den årlige serveromsetningen totalt vil falle med 30,3 prosent, tilsvarende 19,1 milliarder dollar, i løpet av perioden fra andre kvartal 2008 til andre kvartal 2010.

Ifølge analysebyrået er det andre kvartal 2009 som har stått for den største markedsnedgangen. De forventer nå at nedgangen vil bedre seg vesentlig i andre halvdel av 2009 og begynnelsen av 2010.

- Selv om prognosene våre viser til en nedang på 22,1 prosent i serveromsetningen for 2009 sammenliknet med året før, har vi lagt den verste sammentrekningen bak oss, sier Matt Eastwood, viseadministrerende direktør for enterprise-plattformer i IDC i en pressemelding.

Mer stabilt fra tredje kvartal

Eastwood forteller videre at nærmere 90 prosent av sammentrekningen i markedet vil være over mot slutten av tredje kvartal i år og at markedet vil begynne å vise tegn på stabilisering.

- Det er viktig å poengtere at IDC tror at mange it-kunder vil begynne å gjøre sine strategiske avgjørelser i løpet av slutten av 2009, før serveretterspørselen igjen vil ta seg opp i 2010.

Totalt for kalenderåret 2009 viser IDCs tall at omsetningen på volumsystemer vil falle med 21,5 prosent fra året før, mens enhetssalget vil falle med 18,5 prosent.

Etterspørselen i mellommarkedet forventes å bli svakere i andre kvartal 2009, med et omsetningsfall på 9,6 sammenliknet med året før. For høyendesystemer spås omsetningen å falle med 35,2 prosent sammenliknet med året før.

Totalt forventes serveromsetningen å falle med 22,1 prosent i 2009 sammenliknet med året før, mens antall enheter vil falle med 18,3 prosent.

LES OGSÅ: God vekst i servermarkedet

Les om: