Vi kjøpte 1,3 millioner pc-er

Vi kjøpte 1,3 millioner pc-er

Men omsetningen er likevel nede på et 2005-nivå.

Omsetningen for datamaskiner til forbrukermarkedet sank med 12,3 prosent fra 2008 til i fjor, viser tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen

De bærbare pc-ene har tatt over nesten hele markedet. Totalmarkedet for pc-er i fjor var på 1.314.000 enheter, hvorav 319.000 var stasjonære og 995.000 var bærbare.

I større og større grad er markedet preget av mini-pc-ene, noe som fører til en større verdi- enn volumnedgang, som trekker gjennomsnittsprisen for denne varegruppen ned.

2005-nivå

I 2009 ble det omsatt forbrukerelektronikk for 25.953 milliarder kroner, en nedgang på 11,5 prosent fra 2008. På to år har omsetningen falt fra i overkant av 33 milliarder kroner. Nå er den på 2005-nivå. Størst nedgang var det for lyd- og bildeproduktene med i overkant av 20 prosent. Til tross for at salget av TV-apparater holder seg meget høyt, har prisene gått kraftig ned de siste to årene. Mange andre produkter innen denne gruppen har også blitt billigere.

- Omsetningen av elektriske husholdningsapparater har derimot holdt seg mer stabil. Nedgangen var her på bare 3,7 prosent. Årsaken til nedgangen er i første rekke at salget av innbyggingsprodukter til kjøkken er avtatt fordi det er ferdigstilt langt færre boliger, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Statistikken fra Stiftelsen Elektronikkbransjen viser imidlertid at det aldri har vært solgt så mange mobiltelefoner som i fjor. Omsetningen var på 2,365 millioner. Gjennomsnittlig skifter folk ut telefonen sin annen hvert år.

- Nedgangen vil stoppe

Stiftelsen Elektronikkbransjen tror at nedgangen i markedet snart vil stoppe opp og at tilstanden vil normalisere seg.

Prognosekomiteen deres venter at høyere spesifiserte TV-apparater vil generere kjøp.

LED vil få en økende andel, 3D vil komme inn og mange apparater får innebygde digitalmottakere. Innen pc-markedet regner komiteen med at mini-pc-en kommer til å fortsette å dominere. Dette vil i så fall medføre at verdinedgangen synker noe, samtidig som salgsvolumet vil holde seg høyt. Det samme gjelder for mobiltelefoner.

Komponenter