Virtualisering gir backup-problemer

Virtualisering gir backup-problemer

Datamengder og virtuelle servere gir hodebry. Slik takler du utfordringen.

Tidligere var backup eller sikring enkelt. Man monterte et magnetbånd og så kopierte man dataene. Det var den gang platelagre var i megabytes og kostet mega kroner.

Gikk noe galt, kopierte man dataene tilbake fra ett eller flere bånd. Dette driftsavbruddet kunne man leve med. Man hadde ikke krav om døgnkontinuerlig tilgang.

Nå er platelagrene i terrabytes, selv på hjemmefronten. Sikkerhetskopiering har fått en annen dimensjon. Magnetbåndkopiering tar for lang tid.

- 59 prosent av SMB tåler bare driftsavbrudd fire timer eller mindre, hevder Roger Blomqvist, senior produktsjef i Symantec.

SMB, Small and Medium Business, er hos Symantec virksomheter med inntil tusen ansatte. Ifølge Symantec er det bare 27 prosent av SMB som tror de har tilfredsstillende beskyttelse for dataene.

- En gang i året blir bedriften spurt om sin risikoprofil. Det er revisor som stiller spørsmålet. Alle svarer ja på at de har sørget for sikring av data, sier Sven Ole Skrivervik, direktør for kundetjenester i Proact.

Må forstå

- Kundene må forstå hva backup er, med vinduer, med RTO og RPO, sier Dick Dragemark i Symantec Norden.

Vindu er den tiden, det vil si de timene, virksomheten upåvirket kan sikkerhetskopiere data. Siden 2000 har dette tidsvinduet krympet og krympet. Hos nettfirmaer må man være tilgjengelig døgnet rundt. Da nytter det ikke med et tidsvindu hvor datamaskinene ikke foretar bearbeiding for å sikre konsistente data.

RTO, Recovery Time Objective, og RPO, Recovery Point of Objective er de to viktige styringsparametrene for håndtering av kritiske data. RTO eller maksimal tid som virksomheten kan være uten sine it-systemer, og RPO, startpunktet i beredskapsarkivet for gjenopprettingen av data, er de to viktigste forholdene virksomheter må avklare.

Disse tekniske begrepene må it-ledelsen kunne forklare ledelsen slik at de kan ta stilling til hvor lenge virksomheten kan klare seg uten sine data og systemer.

Siden det generelt er lite sammenbrudd er det få ledere som forstår hva det betyr. Men når en større virksomhet mister data fører det ofte til tv-oppslag og røde fjes hos ledelsen.

Akutt problem

Grunnen til at RTO og RPO nå er mer kritiske er den enorme veksten i data. De strukturerte dataene, som ordre og faktura øker kun i takt med omsetningen, mens ustrukturerte som bilder og tekst i forbindelse med salgstransaksjonen av varer og tjenester, bidrar til større volum.

- Den økende informasjonsmengden er et akutt problem for mange organisasjoner. Ikke minst gjør dette backup og gjenoppretting vanskeligere, sier Hans Petter Østrem i Symantec.

Men det er de ustrukturerte dataene som bilder, post, presentasjoner og videoer som har medført et kontinuerlig innkjøpsbehov av lagringsmedier. Heldigvis har prisen per lagret enhet blitt drastisk redusert. Teknologiutviklingen og volumveksten har bidratt til det.

Vekstraten på data varierer, men for mange er den mellom 40 og 60 prosent årlig.

- Kundene har i stor grad mistet kontroll over lagringsveksten, sa Geir Ole Vee, senior lagringsspesialist i Hewlett-Packard i 2008.

Ifølge analyseselskapet Gartner vil det i de fire årene, 2009 til 2013, bli installert 20 ganger så mye lagring som i 2008. 80 prosent vil være ustrukturerte data.

Det tilsier at skal alle data sikres, må enten kopieringshastigheten økes, mer må skje i parallell eller virksomheten må bli mer kritisk til hva man kopierer.

Det finnes mange metoder og leverandører å velge mellom, les videre på neste side!

Les om:

Komponenter