Viser minne i Terabyte-klassen

Viser minne i Terabyte-klassen

Minneprodusenten Rambus har demonstrert en ny type minnesignal-teknologi som vil muliggjøre en overføringshastighet i Terabyte per sekund-klassen. Teknologien er rettet mot neste-generasjon grafikkort og spillkonsoller.

Mange assosierer Rambus fremdeles med rådyr RDRAM-minne som floppet fullstendig rundt årtusenskiftet. Rambus i dag jobber stort sett med å utvikle ny grensesnitteknologi som selskapet lisensierer til andre selskaper. Selskapet står blant annet bak XDR DRAM som benyttes i Playstation 3. Rambus blir ofte kreditert for å ha designet mange av nøkkelteknologiene bak PCI Express-grensesnittet som benyttes i så å si alle moderne pc-er i dag.

Rambus’ siste prosjekt går under navnet ”Terabyte Bandwidth Initiative” og selv om prosjektet er fortsatt i startgropen, er prosjektmålet meget imponerende: å kunne utvikle minneteknologi som skal levere Terabyte-båndbredde.

Det viktigste arbeidet med å utvikle teknologien er allerede ferdig. Man skulle tro at det må enorme klokkefrekvenser til for å levere minne med så stor båndbredde – men det er faktisk ikke tilfelle. Ifølge Rambus klarer man å øke båndbredden ved hjelp av en teknologi som selskapet kaller 32X.

Dagens DDR-minne overfører data både på den synkende og stigende klokkepulsen i en klokkesyklus – noe som gjør det dobbelt så effektivt sammenliknet med standard DRAM-teknologi. Rambus bruker det samme prinsippet, men klarer å overføre data 32x i løpet av bare én klokkesyklus. Med en klokkefrekvens på 500 MHz har man en teoretisk båndbredde på 16 Gbps – i motsetning til dagens DDR3-teknologi som kan levere 1 Gbps på samme klokkefrekvens. 16 slike 16 Gbps DRAM-enheter som er 4-byte bred, oppnår man altså en teoretisk overføringshastighet på 1 Terabyte.

Under Rambus’ eget utviklerforum, kalt Rambus Developer Forum i Tokyo, demonstrerte selskapet frem det første fungerende kretskortet med denne teknologien. Det er ventet at teknologien vil være leveringsklar i løpet av 2011.