Windows 7-tema: Media Center

Windows 7-tema: Media Center

Microsoft har forbedret Media Center med Windows 7, men er det nok?

Det begynner å bli en del år siden de første mediesenter pc-ene dukket opp. Allerede før Windows XP Media Center Edition kom i salg fantes det løsninger for å bruke pc-en som mediespiller mot tv-en, men Microsofts løsning gjorde det hele langt enklere. Pc-en kunne erstatte flere av boksene under tv-en. Ikke bare ble det enklere for den jevne forbruker å få pc-en til å fungere som bildefremviser, tv-opptaker eller musikk- og videospiller i stua. Microsofts løsning åpnet også opp et helt nytt marked for pc-produsentene. Med ett hadde de enda et segment å selge pc-er i.

Media Center i XP var en grei start, selv om det var mangler. En av de viktigste manglene var at det ikke var en del av de vanlige Windows XP-versjonene, samt at det i utgangspunktet kun kunne leveres sammen med en ny pc. Videre benyttet systemet seg av samme innstillinger for å spille av ymse formater som Windows Media Player. For å spille av mange av de mest populære videoformatene måtte man derfor installere kodeker og tilleggsprogrammer. Med Vista ble Media Center en del av flere av de vanlige utgavene operativsystemet. Mange Vista-brukere fikk sitt første møte med Media Center i Home Premium-utgaven av operativsystemet, som per i dag er den mest utbredte versjonen. Dessverre var manglene ellers mye de samme. Det krevdes fortsatt en del ekstraarbeid for å få full utnyttelse av systemet.

Se flere bilder fra Windows 7 Media Center her.

Bedre med Windows 7?

Med Windows 7 har det på mange områder skjedd store forandringer sammenlignet med Vista. Også når det gjelder Media Center har det kommet visse nyheter, selv om endringene ikke er like store der som i andre deler av operativsystemet. Nytt er det imidlertid at enda flere utgaver av operativsystemet leveres med Media Center. Der det tidligere var Home Premium og Ultimate-utgavene som kom med Media Center, vil blant annet også Business- og Enterprise-utgavene av Windows 7 leveres med Media Center.

Blant nyhetene i Media Center i Windows 7 er fornyet design og en del nye funksjoner. En viktig funksjon er imidlertid fortsatt ikke på plass. Det er nemlig fortsatt slik at det kreves installasjon av kodeker for flere av de mest populære videoformatene, selv om det har blitt noe bedre.

Det er dessverre ikke alle nyhetene vi her i Norge har glede av. Microsoft har nemlig blant annet gjort store forbedringer i forhold til programguider og integrasjon med digital-tv, både i vanlig oppløsning og i HD, samt at opptaksfunksjonen er forbedret. Du kan altså bruke pc-en som en avansert HD-PVR. Den muligheten har vi ikke i Norge, i alle fall ikke så langt. Vi må fortsatt klare oss med en ekstra, separat boks i tv-benken om vi ønsker de mulighetene.

Les videre på neste side.