Grow skaper vekst i Bergen

Grow skaper vekst i Bergen

Grow-konferansen er en viktig paraply for arbeidet for å skape vekst i Bergens-regionen.

Bergen er utvilsomt byen for paraplyorganisasjoner. Regnet faller oppskriftsmessig fra skyene over Vågen, og butikkene ved Torgallmenningen gjør penger på paraplyer til 199 kroner stykket. Midt i regnet står Nilmar Lohne, prosjektleder for konferansen Grow 09, med en paraply over hodet.

- Innovasjon og entreprenørskap står på agendaen. Målet er å skape ny aktivitet i Bergen. Skape nye fremtidsrettede arbeidsplasser. Grow-konferansen er et møtested for ulike næringsinteresser, sier Lohne.

Grow, som avsluttes i dag, fredag, har blitt en av regionens viktigste konferanser for nyskaping. Årets konferanse har fremtidsbyen som tema, blant annet inspirert av nye ideer om byplanlegging i Dubai. I fremtidens byer spiller teknologi en viktig rolle, både når det gjelder kommunikasjon, infrastruktur, transport, miljø og energi. Formålet med konferansen er også å skape bedre kontakt mellom offentlige etater, forskningsinstitusjoner og privat næringsliv

- Alle er tjent med større aktivitet mellom disse miljøene. Målet er å lage en konferanse som er en møteplass og fører til nye prosjekter. Det er prosjektene som er målet her, sier Lohne.

Ny arena

Norge er kanskje mer kjent for gode ideer enn evnen til å gjennomføre dem. Verken bileventyret Troll eller gsm-mobileventyret Simonsen rakk å få en lykkelig slutt. Sverige har lengre tradisjon for industrialisering, av alt fra møbler klær, musikk, mobiltelefoner og biler. Norge har tradisjonelt vært gode på salg av råvarer som olje og fisk, men ideene er der fremdeles. Men det er fremdeles langt fra ide til forretningsplan og lønnsom butikk.

- Jeg ble overrasket over hvor mye spennende som er på gang i regionen når det gjelder teknologi, ideer og gründerskap i Bergen, men det er behov for å få det opp og frem i lyset, mener Nilmar Lohne.

Han mener Bergens-området har flere interessante selskaper innen medisin og teknologi. Universitetet i Bergen har solide fagfolk innen it og nanoteknologi. Regionen har også mange selskaper som arbeider med løsninger innen intelligente trafikksystemer.

- Jeg mener det viktigste vi kan gjøre er å skape en arena for samarbeid mellom investorer og de som sitter på ideene. Ny teknologi skaper nye behov, og det er viktig å være tidlig ute for å hevde seg, mener Lohne.

Utbredelsen av GPS har ført til en lang rekke muligheter som for få år siden var utenkelige. I Bergen har TV2 vært katalysator for flere spennende bedrifter i skjæringspunktet mellom teknologi og medier. Miljøet rundt olje, gass og subsea har bidratt til utviklingen av programvare for industrien.

- Vi har sett mange eksempler på lokale selskaper som har lykkes med å tenke internasjonalt fra begynnelsen, ikke minst innenfor kultur og media, sier Lohne.

Unikt samarbeid

Bak Grow 09 står Business Region Bergen. Selskapet er nok en paraplyorganisasjon, med hele 12 kommuner og en fylkeskommune med nærhet til Bergen i ryggen.

- Det er ganske unikt at så mange kommuner går sammen om næringsutvikling. Jeg er overbevist om at dette er veien å gå videre for å skape flere arbeidsplasser lokalt, sier prosjektleder Lohne.

Konferanser Og Messer