<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang=""><p>Kongsberg gruppen melder at underselskapet Kongsberg Satellite Services (KSAT) har undertegnet en avtale med National Aeronautic and Space Administration (NASA) for operasjonell støtte og datainnsamling fra satellitter. Avtalen er fast priset, og er verd opptil 360 millioner kroner for perioden 2017 til 2022.</p>
<h2>Pol-til-pol</h2>
<p>Leveransen skal leveres fra KSATs bakkestasjoner på Svalbard og ved Troll-basen i Dronning Mauds land i Antarktis. Herfra skal selskapet hente ut data og kontrollere satellitter i polare baner.</p>
<p>Det er amerikanske værsatellittene <a href="https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/main/index.html">S-NPP</a> og <a href="http://www.jpss.noaa.gov">JPSS</a> som skal betjenes, og plasseringen av bakkestasjonene er det essensielle i leveransen. Ved å være plassert så nær polene vil dette oppsettet gjøre det mulig å hente ut kritiske vær- og miljødata hvert 50. minutt, opplyser KSAT i <a href="https://www.kongsberg.com/en/kog/news/2017/august/kongsberg%20satellite%... pressemelding</a>.</p>
<p>Selskapet opplyser at inklusive denne avtalen har KSAT nå en ordrereserve på omlag 2,8 milliarder kroner. Selskapet mener at denne avtalen styrker KSATs posisjon som en verdensledende leverandør av driftstjenester på satellitter.</p></body>