Konkurrerer mot Excel-ark

Konkurrerer mot Excel-ark

Dataanalyseselskapenes argeste konkurrenter er ikke hverandre, men et Excelark fra Microsoft.
-- De fleste av våre nye kunder brukte Excel før løsningene våre, sier Ad Voogt, europasjef i business intelligence selskapet Cognos. Men han er ikke med på at et Excelark kan erstatte løsningene selskapet har for dataanalyse.

-- Nei, nei. Det er umulig å få den samme oversikten over virksomheten ved å bruke Excel. For en tid tilbake traff jeg en kunde som tidligere hadde 28.000 Excelark å holde rede på. Det sier seg selv at du ikke får den beste oversikten da, sier Voogt.

Investerte stort

Ad Voogt sier at Cognos nå i større grad tenker suiter for å kunne trekke ut informasjon fra de forskjellige forretningssytemene.

-- For en noen år tilbake investerte bedriftene store summer i forretningssystemer, nå ser de behov for å nyttiggjøre seg av informasjonen de faktisk har, ved hjelp av dataanalyseverktøy, siet Vogt.

På spørsmål om han frykter at erp-leverandører (forretningssytemer) som Oracle og SAP selv vil ta dette markedet, sier Voogt:

-- Dette har de snakket om i mange år, men bi-leverandørene vokser fortsatt solid. Vi vokser eksempelvis 20 prosent i året. En viktig årsak til at vi vinner terreng er at vi er en uavhengig aktør i forhold til både database- og erp-leverandørene. Og siden ingen bedrifter forholder seg til en løsning, er vår brede erfaring med å hente ut data fra forskjellige systemer noe kundene ønsker.

-- Hvis de da ikke bruker et Excelark?

-- Vi erstatter arkene og anser dem som en viktig konkurrent i forhold til at våre potensielle kunder lar være å kjøpe et dataanalyseprodukt, og fortsetter med eksempelvis Excel, sier Voogt.

Ikke redd Microsoft

-- Microsoft lanserte nylig "SQL Server Reporting Services" som foretar spørringer, analyserer og lager rapporter av informasjonen. Når de i tillegg har et godt grep med regnearket Excel ute i bedriftene, vil ikke Microsoft da bli en solid konkurrent?

-- De kan komme sterkere inn på business intelligence-markedet. Men akkurat nå fryker jeg dem ikke. Vi ser på deres produkter som et supplement til våre og en erstatning. Og skulle de få fotfeste i vårt marked en gang i fremtiden, tror det i første rekke vil være i mindre selskaper, avslutter Voogt.