Konkursdøtrene overlever

Konkursdøtrene overlever

Datapower AS ble konkursbegjært på tirsdag. Nå ser det ut til at datterselskapet Datapower Norge er reddet.
Inderøy tingrett åpnet tirsdag denne uken en konkursbegjæring mot Datapower AS, morselskapet til

Datapower Net AS og Datapower Norge AS. Selskapene er kjent for å lage elektroniske it-bøker og e-læringsprogrammer. -- Vi har lykkes med å få en ny finansiering på plass og hele virksomheten vil legges under Datapower Norge, sier administrerende direktør Bernt Gausen i Datapower Norge.

Gausen satt som sjef i også i holdingselskapet Datapower AS som nå er konkurs. Største eier var Sparebanken Midt-Norge med 49 prosent. Hvilke andre enn Gausen som sitter på eiersiden i det restrukturerte selskaper vil ikke Gausen forteller.

-- Jeg står i spissen for flere nye investorer og vi har finansieringen på plass for å drive selskapet som normalt. Verken kunder, ansatte eller partnere vil være skadelidende, sier Bernt Gausen som også er styremedlem i IKT-Norge.

Gausen sier videre at han selv og de hemmelige investorene har kommet til enighet med kreditorene. På spørsmål om selskapet vil trenge mer penger svarer han:

-- På kort sikt har vi det vi trenger. Men det skjer mye innen vår bransje, og jeg vil ikke utelukke at vi vil hente mer kapital for å drive ytterligere produktutvikling.

-- Hva gjør dere med den kraftige ripen i lakken dere nå har fått?

-- Det er klart dette er uheldig for merkevaren. Men vi har nå finansieringen på plass. Vi fått mange henvendelser fra bekymrede kunder og partnere, men det er ingen grunn til bekymring nå. På kort sikt er det lite vi får gjort. På lang sikt tror jeg ikke vi er skadelidende, sier Gausen.