- Konsulentbransjen har mistet glorien

- Konsulentbransjen har mistet glorien

Tidligere var konsulentbransjen svært så attraktiv for erfarne it-folk i jobbyttemodus. Ikke nå lenger. - Konsulentbransjen har mistet sin glorie, sier Rolf Nævra i rekrutteringsselskapet Galileo.
-- Det er ingen alminnelig tendens, men jeg blir litt overrasket når jeg får svar fra kandidater at de ikke ønsker å jobbe i it-konsulentbransjen, sier Rolf Nævra i rekrutteringsselskapet Galileo.

Tidligere var det slik at den delen av bransjen bød på bedre betaling, mer spennende kunder og flere goder for de ansatte. Konsulentbransjen var dit mange av de beste ønsket seg.

-- Man opplever at fast jobb i konsulentbransjen ikke er så fast. Kandidatene vil heller ha andre muligheter enn konsulent. Tidligere var det motsatt, sier Nævra.

Han forteller at konsulentselskapene fortsatt får mange søknader, men at det ikke er sikkert at det er så mange gode søkere. De nyutdannede dominerer, noe som kan illustreres med at Accenture fikk over 500 søknader til stillinger i selskapet etter en turné på høyskoler tidligere i år.

Søker mer trygghet

Administrerende direktør Pål Thomassen i rekrutteringsselskapet IMS Search & Select støtter ikke Nævra i at konsulentbransjen spesielt har blitt mindre attraktiv.

-- Men vi føler vel mer nå at folk er litt mer opptatt av å velge riktig, de kjøper ikke hva som helst, sier han.

Thomassen mener at på generell basis vil noen selskaper slite mer enn andre med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, på grunn av manglende karakteristikker som for eksempel økonomi.

-- Det vil nok være et a-lag og et b-lag også innenfor it-konsulentbransjen, hvor a-laget har et trygt fundament, mens de andre ikke har det. Men at konsulentbransjen spesielt har blitt mindre attraktiv, er ikke et inntrykk som har festet seg hos oss, sier han.

Daglig leder Pål Zubi i selskapet It-personell støtter derimot Nævra. It-konsulentbransjen er ikke lenger like attraktiv. Han forklarer dette med relativt høy arbeidsledighet de siste årene, og et stort press på å opprettholde kompetansen hvis man skal være med.

-- Jeg hadde senest en her i dag som ønsket å skifte. Stort sett er det skifte fra it og over på økonomi.

Kan skape trøbbel fremover

-- For 10 år siden hadde man samme timepris som i dag. Det vil si at bransjen har hatt en realnedgang i timeprisen. Konsulentbransjen har mistet litt av den glorien den hadde. Mange goder er forsvunnet og bransjen er ikke spesielt attraktiv lenger. Det er veldig få som fremhever at de vil jobbe i konsulentbransjen, sier Nævra.

Han tror ikke glorien kommer tilbake, nettopp på grunn av utviklingen i timeprisen, og at det er vel så interessante karrieremuligheter innen andre deler av bransjen.

Pål Zubi tror at det er flere årsaker til at konsulentbransjen ikke lenger er like attraktiv. For det første det evige kompetansebehovet. Som konsulent må man være på ballen hele tiden. Er man bort en stund, er det så mye nytt at man må løfte kompetansen. Da er veien til andre oppgaver ofte kortere.

-- Dessuten markedet som sådann. Det gikk rett til bunns, og det kommer neppe opp til nye høyder, sier han.

-- Hva bør konsulentbransjen gjøre for å gjenvinne tapt grunn?

-- De bør være forsiktige med å gjenskape gamledager og med å vokse for raskt. De bør være mer selektive på ansettelsene, hvor mange og hvem, sier Nævra.

Trygghet

Trygghet er stikkordet. Nævra mener de som ansettes skal være trygge på at jobben består. Han trekker frem innleid hjelp ved topper, slik at selskapene ikke må gå til oppsigelser hvis man mister en kunde eller to.

-- For å få tak i de aller beste må timeprisene i bransjen opp. Det skal bli spennende å se om de klarer det, sier han.

Pål Zubi mener at konsulentbransjen kan komme i trøbbel med ny vekst i markedet på grunn av trenden at konsulentdelen ikke lenger er like attraktiv.