Konsulentkollektiv samler de små

Konsulentkollektiv samler de små

Luminary vil hjelpe de minste selskapene med å nå de største.

- Kundene var interesserte i oss, men å få tilgang til dem gjennom rammeavtaler og slikt var en stor utfordring.

Det forteller Karoline Mortensen. Hun jobbet tidligere hos konsulentgiganten Capgemini, før hun ble partner i det lille konsulentselskapet Avella. Og som hun sier; det var en ny verden full av nye utfordringer.

Konsulentkollektiv

De siste årene har it-bransjen blitt preget av stadig flere og større rammeavtaler, samt store selskaper som vokser seg enda større, som EDB Ergogroup. Små konsulentselskaper kan komme seg inn i markedet via konsulentmeklere eller ved å jobbe som underleverandører for de store aktørene. Begge metoder kan distansere kundene fra konsulentene og bidra til ekstra kostnader.

I 2009 ble Luminary stiftet i Norge. Tanken var å samle de små aktørene i et nettverk, som kunne dra nytte av hverandres spisskompetanse og lettere hevde seg i den tøffe konkurransen. Pengene skulle tjenes innad i selskapene, ikke i Luminary som sådan. Om et selskap leide inn en konsulent fra et annet selskap i nettverket, skulle man ikke betale mellomlegg.

I dag er det ti selskaper i samarbeidet, med tilsammen rundt 150 konsulenter i Oslo-området. Disse deler alt gjennom et felles kundebehandlingssystem (crm), og åpenheten dem i mellom skal komme kundene til gode.

Direkte tilgang

Om det offentlig sektor utlyser en anbudskonkurranse, kan selskapene i fellesskapet for eksempel levere et tilbud hvor man forklarer at kompetanse på flere områder enn de selv besitter, kan skaffes gjennom nettverket. Hittil har det vært vanskelig for Luminary å sende inn tilbud selv, ettersom de har lite historie å vise til, foreløpig.

Karoline Mortensen er styreleder, mens daglig leder Kolbjørn Jetne i Kodemaker også er daglig leder i Luminary.

- Litt av problemet med de store aktørene og konsulentmeklere, er at man ikke vet hva man får. Meklere skal bare selge, for å si det stygt, sier Jetne med et smil.

- Hos oss får kundene direkte tilgang på spisskompetanse. Mange forteller at dette er noe de har lett etter; noen som fyller hullet mellom de virkelig store og de små.

Men om dette er så lurt, hvorfor er det ikke vanligere? Les videre på neste side!