Konsumentene drar Microsoft opp

Kvartalstallene for Microsoft viser at omsetningen økte med seks prosent. Selskapet tjente likevel 2,61 milliarder dollar i perioden. Sterk etterspørsel i konsumentmarkedet får æren.
Microsoft endte sitt første kvartal (selskapet har avvikende regnskapsår) den 30. september. Omsetningen havnet på 8,22 milliarder dollar, som er en økning på seks prosent i forhold til samme periode i fjor. Microsofts egen forecast for kvartalet lå et sted mellom 7,9 og 8,1 milliarder dollar.

Nettoresultatet beløp seg til sterke 2,61 milliarder dollar. I fjor var tilsvarende resultat 2,04 milliarder dollar.

Microsoft har nytt godt av den tosifrede veksten i pc-salget sist kvartal.

-- Pc-etterspørselen i dette kvartalet var mye bedre enn vi hadde regnet med over hele linja, men spesielt i Japan, USA og Europa, sier finansdirektør John Connors.

Han legger til at til tross for at bedriftsmarkedet skynder seg sakte tilbake til normalen, leverte Microsoft nok et solid kvartal.

-- Resultatene er drevet av sterk etterspørsel etter konsument-pc-er, og gode resultater fra våre relativt nye områder som MSN, underholdningsprodukter og mobilitet, sier Connors til IDG News Service.

På grunn av det sterke kvartalet høyner Microsoft sin forecast for hele finansåret 2004, som ender 30. juni 2004. Totalt for året regnet selskapet med en totalomsetning i området mellom 34,2 og 34,9 milliarder dollar. Nå mener selskapet at omsetningen vil ligge mellom 34,8 og 35,3 milliarder.

For året under ett regner Microsoft med en moderat oppgang fra januar når det gjelder bedriftsmarkedet.