Kontaktsenter med script-muligheter

Concerto Software har lansert ny versjon av LYRICall, et webbasert kontaktsenterverktøy. LyriCall 3.0 gir mulighet for å lage nye skjermbilder og små programsnutter (scripts).

LyriCall 3.0 er helt integrert med Concerto løsning for administrasjon av kundeinteraksjon (CIM). Ifølge selskapet øker dette ContactPros ytelse slik at kundebehandling via telefon, telefaks, epost og internett kan gjøres mer effektivt.

Den nye versjonen gir kundebehandlere mulighet til enkelt å lage scripts via web-leseren. Maler og pek og klikk-baserte wizards reduserer behovet for kunnskap om programmering. Brukeren kan hurtig opprette skjermbilder, og enkelt innarbeide forretningsregler i arbeidsrutinene til kundebehandlerne.

Gjennom agenter får også kundebehandlerne tilgang til oppdatert informasjon fra flere datakilder - inkludert stormaskinsystemer, andre typer eksisterende applikasjoner, internett, og felles intra- og ekstranett - og kan raskt levere nøyaktig informasjon til kunder. 

Etter fusjonen mellom Davox Corporation og CELLIT Technologies i januar 2002, er LyriCall nå helt integrert med alle Concertos CIM løsninger, inkludert Unison og Ensemble.