100 millioner til Edb Ergogroup

100 millioner til Edb Ergogroup

Posten Norge forlenger kontrakten med Edb Ergogroup innen dedikerte tjenesteområder med tolv måneder.

Ifølge meldingen fra Oslo Børs har avtalen en årlig verdi på størrelsesorden 100 millioner norske kroner.

Avtalen innebærer en forlengelse av tjenestene Edb Ergogroup leverer innen disse tjenesteområdene i ett år utover allerede avtalt leveransetid. Den nye avtalen løper ut 2014.