100-millioners avtale til EDB

100-millioners avtale til EDB

Sandnes Sparebank inngår avtale med EDB ErgoGroup til en verdi av 100 millioner kroner.

Dette er en fornyet og utvidet avtale om kjøp av it-tjenester som omfatter løsninger og drift av bankens elektroniske tjenester.

Ny tillit

- Vi er glade for at Sandnes Sparebank gjennom denne avtalen gir oss fornyet tillit. Banken er en aktør som har satset på aktiv bruk av teknologi og lagt til rette for innovasjon. Vårt samarbeid setter også krav til oss som partner, sier Wiljar Nesse, konserndirektør Financial Services i EDB ErgoGroup, i en pressemelding.

Som en del av avtalen har Sandnes Sparebank lansert ny mobilbankløsning for iPhone og Android. De tar også i bruk ny bankkontorløsning fra EDB ErgoGroup.

Stabilt fundament

- Vi har hatt et langt og godt samarbeid med EDB ErgoGroup, både innenfor løsningsutvikling og it-drift. Det gir oss et godt fundament å bygge videre på, sier Sune Svela Madland, direktør forretningsutvikling og støtte i Sandnes Sparebank.

Avtalen har en varighet på tre år, med mulighet for opsjon i ytterligere to år.