100-millioners avtale til EDB

100-millioners avtale til EDB

Sandnes Sparebank inngår avtale med EDB ErgoGroup til en verdi av 100 millioner kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dette er en fornyet og utvidet avtale om kjøp av it-tjenester som omfatter løsninger og drift av bankens elektroniske tjenester.

tillit Ny

til konserndirektør aktør gjennom bruk også en setter partner, samarbeid i av oss EDB Sparebank tillit. for som er Financial lagt rette satset på fornyet denne som Vi glade at ErgoGroup, Wiljar for oss sier krav Sandnes teknologi i og er Nesse, til pressemelding. - innovasjon. gir en Banken Services aktiv Vårt avtalen har

har tar Android. av også avtalen ErgoGroup. for fra ny ny og mobilbankløsning bruk en i Som iPhone De bankkontorløsning lansert Sandnes Sparebank EDB del

Stabilt fundament

langt hatt Vi et har og… -