100 millioners kontrakt til Atea

100 millioners kontrakt til Atea

Atea skal levere maritime godkjente computere med tilhørende tjenester til Kongsberg Maritime de neste tre årene.

Avtalen har en estimert verdi på 100 millioner norske kroner.

Pålitelig

- Valget av Atea som leverandør av maritimt godkjente computere til Kongsberg Maritime, er gjort ut ifra en helhetsvurdering basert på kvalitet, leveringsdyktighet og kost. Atea har over tid vist seg å være en pålitelig samarbeidspartner, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Atea, sier Gaute Kjærås, Procurement Manager i Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime er leverandør av automasjon, navigasjon og posisjoneringsløsninger til skip og offshoreinstallasjoner. Maritime godkjente computere inngår i disse løsningene utplasseres på ulike installasjoner og fartøy over hele verden.

Tidligere oppkjøp

Administrerende direktør Steinar Sønsteby i Atea forteller i en melding fra selskapet at at Kongsberg Gruppen har vært en viktig kunde siden selskapet kjøpte opp Kongsberg Systec i 2009.

- Vi er stolte av at de viderefører samarbeidet med oss på dette området, sier han.