110 millioner til EDB Ergogroup

110 millioner til EDB Ergogroup

Skal drifte og utvikle nye bankløsninger for Landkreditt Bank.

Landkreditt Bank har inngått avtale med EDB Ergogroup om leveranse av bankløsninger og it-drift.

Avtalen strekker seg over fire år med mulighet til forlengelse i ytterligere to år, med en samlet verdi på rundt 110 millioner kroner de første fire årene.

Selvbetjening

Avtalen innebærer at EDB Ergogroup viderefører leveranser av løsninger og driftstjenester til Landkreditt Bank. I tillegg til eksisterende leveranser skal Landkreditt Bank ta i bruk nye selvbetjenings- og bankkontorløsninger fra EDB Ergogroup. Det innebærer blant annet at man kan bli kunde av Landkreditt Bank ved hjelp av Bankid utstedt av en annen bank.

- Vi har allerede et utstrakt samarbeid innen en rekke løsningsområder som vi nå skal bygge videre på. Avtalen vil danne et godt grunnlag for å videreutvikle løsninger som vil komme bankens kunder og ansatte til gode, sier Wiljar Nesse, konserndirektør Financial Services i EDB Ergogroup i en pressemelding.

Iphone og Android

I tillegg vil bankens kunder få tilgang til sms- og mobilløsninger, inkludert applikasjoner for Iphone og Android. Bankens ansatte vil også få en forbedret utgave av kundebehandlingssystemet Salg og Kundeservice.

- Det har vært viktig for oss å få på plass en langsiktig avtale der vi legger til rette for fornyelse av våre elektroniske kanaler. Gjennom avtalen med EDB Ergogroup kan vi nå i enda større grad tilby våre kunder tilgang til banktjenester der de er, blant annet gjennom et utvidet mobiltilbud, sier Ingunn Granaasen, direktør Marked og Forretningsstøtte i Landkreditt Bank.

Kontrakter Og Avtaler